Centrala handlowo-logistyczna odpowiada za zarządzanie bazą placówek handlowych, towarów, użytkowników i uprawnień, kontrahentów w sieci, zamówieniami dla sklepów i hurtowni oraz archiwizacją i księgowaniem danych.

Centralny katalog towarów

 • jednolity system nazewnictwa i numeracji asortymentów
 • utrzymanie jednolitych cen na wybranych asortymentach
 • tworzenie i analizy promocji centralnych
 • zarządzanie asortymentem w każdym ze sklepów

Analizy centralne

W postaci wykresów lub tabel każdego sklepu z osobna zbiorcze dla wybranych sklepów na wybranym asortymencie:

 • sprzedaży ilościowo – wartościowej, uzyskanej marży, rotacji
 • sprzedaży z kas, ilości klientów, średniego koszyka w rozbiciu na godziny
 • sald detalicznych i w cenach zakupu
 • kontrahenta pod kątem przyjęć i sprzedaży towarów
 • dowolne zdefiniowane przez użytkownika

Centralna baza kontrahentów

 • utrzymanie jednolitego systemu nazewnictwa i numeracji kontrahentów
 • możliwość importu kontrahentów z systemu FK
 • zarządzanie dostępnością kontrahentów na sklepach

Workgroup

Moduł firmowej poczty elektronicznej do komunikacji pomiędzy pracownikami sklepu a Centralą. Możliwość przekazywania instrukcji, wysyłania komunikatów, zadań współpracownikom.

Moduł komunikacyjny

Wszystkie zmiany dokonywane w centrali są automatycznie rozsyłane do sklepów, natomiast dane generowane przez sklepy są przesyłane do centrali.

Automaty księgowe

Eksport danych do dowolnego systemu FK za pomocą pliku JPK. Dodatkowo możliwość indywidualnej integracji z programem księgowym.

Centralna archiwizacja danych

Kontrakty z dostawcami

Centralne zarządzanie cenami, poziomem marży na sklepach

Sterowanie dostępnością towarów