HIPERMARKET 3.2.168

HIPERMARKET W52

wersja zawiera również zmiany z niewydanej wersji W50

Data wydania 05.01.2024

Bugfix

 • Ograniczono widok Raportu specjalnego z planogramów do 10 kolumn;
 • Naprawa obsługi dużego nr drukarki fiskalnej w module eletronicznej rolki paragonów.

Hotfix

 • Naprawiono błąd powodujący wyjście z programu przy imporcie pozycji z kolektora w dokumentach.

Change

 • Dodano obsługę retra na kategorii, dodano nowe uprawnienie (212) na wejście do retr kontrahenta (klawisz R w kontrahentach).

HIPERMARKET W48

Data wydania 05.12.2023

Bugfix

 • Poprawa nazwy dokumentu magazynowego w eksporcie
 • Naprawiono błąd występujący przy zmianie daty dostawy w zamówieniach stałych

HIPERMARKET W46

Data wydania 21.11.2023

Bugfix

 • Naprawa wyświetlania dużego numeru fiskalnego w oknie rozchodu podglądu sprzedaży.
 • Poprawiono przyjmowanie towarów z kolektora na dokumenty, po indeksie dostawcy.
 • Naprawiono błąd uszkodzenia indeksów w katalogu sklepowym przy podglądzie metek cenowych z dokumentu.

New

 • Piekarnia – Automat ENOVA – Dodano export dokumentów z piekarni.
 • Dodano kolumnę ‚Cena omnibus’ przy drukowaniu metek z gazetek centralnych

HIPERMARKET W44

Data wydania 08.11.2023

Bugfix

 • Przywrócono prędkość wyszukiwania towarów w zamówieniu z analizy z poprzedniej wersji.
 • Piekarnia – naprawiono problem każdorazowego akceptowania daty przy wystawianiu wielu dokumentów WZ z zamówień stałych.
 • Mplatform – Naprawiono błędne wyświetlanie dużych numerów fiskalnych podczas rejestracji nowych kas.

New

 • Piekarnia – Dodano możliwości wyboru typów dokumentów, jakimi na być wykonana produkcja (opcja konfigurowalna)
 • Dodano raport Nowych Kontrahentów (opcja konfigurowalna)

HIPERMARKET W42

Data wydania 24.10.2023

Bugfix

 • Poprawiono opisy anulowanych paragonów.
 • Piekarnia – Naprawiono wybór daty w dokumentach WZ z zamówień stałych.
 • Piekarnia – Naprawiono uciętą datę dostawy oraz błędny numer dostawy w nagłówku zamówień stałych.
 • Piekarnia – Naprawiono uciętą datę dostawy oraz błędny numer dostawy w nagłówku zamówień stałych.

HIPERMARKET W40

Data wydania 13.10.2023

Bugfix

 • Naprawiono problem losowego wyrzucania z programu przy wydruku metek z krajem pochodzenia.

New

 • Dodano nowe kolumny w typie zamówienia ‚do wielu dostawców’ z cenami z oferty dostawców lub kontraktów ‚Superkupiec’.

HIPERMARKET W38

Data wydania 26.09.2023

Bugfix

 • Naprawiono obsługę długich numerów fiskalnych w dokumentach PZZK

New

 • Piekarnia – Umożliwiono wybranie daty dostawy na 7 dni w przód w Fakturze do dokumentów WZ.
 • Dodano raport specjalny towarów z szybkiej sprzedaży.

HIPERMARKET W36

Data wydania 12.09.2023

Bugfix

 • Naprawiono obsługę długich numerów fiskalnych w dokumentach PZZK.
 • Rozwiązano problem z niewyświetlaniem się paragonów faktur fiskalnych przy tworzeniu dokumentu PZZK.

New

 • Dodano raport z nauki wagi towarów (opcja konfigurowalna).
 • Dodano pytanie „Czy tworzyć wiele dokumentów zwrotu?” w przypadku, gdy dokumenty WZZD mają ustawiony podział (zależne od konfiguracji).
 • Dodano raport zmian cen w danym okresie czasu (opcja konfigurowalna).

HIPERMARKET W34

Data wydania 29.08.2023

Bugfix

 • Naprawiono problem wydruku zamówień „Bez Ceny”.
 • Naprawiono problem z podświetlaniem niektórych towarów na zielono w kat. sklepowym pomimo braku promocji.
 • Naprawiono problem z drukowaniem metek w przypadku gdy margines metki był ustawiony na 0.

HIPERMARKET W32

Data wydania 18.08.2023

New

 • Dodano nowy raport specjalny w katalogu towarowym Ctrl+N  -> Raport Nowych Towarów

HIPERMARKET W30

Data wydania 01.08.2023

New

 • Dodano możliwość wprowadzenia na pozycji dokumentu daty przydatności danej pozycji. (Opcja konfigurowalna).
 • Dodano możliwość zaczytywania wagi z kodu kreskowego (Opcja konfigurowalna)

Change

 • Dodano możliwość oznaczenia przynależności użytkownika do danej firmy (opcja konfigurowalna).

Bugfix

 • Poprawiono błąd wykonywania analizy z centrali stanów na poszczególnych sklepach – pod klawiszem P.
 • Dodajemy informacje o dokumencie PZ w linii dekretu o FVRR.

HIPERMARKET W28

Data wydania 18.07.2023

Bugfix

 • Naprawa centralnego podglądu stanów na sklepach w połączeniu z ograniczeniem uprawnień do sklepów.
 • Naprawa problemu ze zwrotami do dostawcy po zmianie kontrahenta na PZ.

HIPERMARKET W26

Data wydania 07.07.2023

New

 • W oknie receptur dodajemy możliwość filtrowania po PLU surowca (F4).
 • W mechanizmie cen OMNIBUS obniżonych cen towarów uwzględniamy zakupy kartą lojalnościową.
 • Dodano możliwość konfigurowania systemu, tak by kraj pochodzenia towaru wynikał z pozycji na dokumencie. W przypadku wydruku metki z dokumentu dostawy kraj pochodzenia uzupełni się automatycznie (z pozostawioną możliwością ręcznego edytowania).

Bugfix

 • Naprawa obsługi faktur wystawianych do paragonów z drukarek o długim numerze fiskalnym.

HIPERMARKET W24

Data wydania 22.06.2023

New

 • Dodano obsługę wag Bizerba Q1.

Change

 • FORCOM Redmine – umożliwienie eksportu zwrotów PZZK z odręcznymi danymi paragonu.

HIPERMARKET W22

Data wydania 08.06.2023

Change

 • Piekarnia – dodano możliwości automatycznego generowania półproduktów na wydruku zlecenia (opcja konfigurowalna)Dodano kontrolę poprawności kodów EAN przy dodawaniu kodów paskowych oraz kodów opakowań zbiorczych.

Bugfixy

 • Poprawiono przeliczanie ceny zakupu netto na towarach z receptury typu STAND.
 • FORCOM Redmine – Zmiana obliczania wartości w cenach zakupu, wiersza sprzedaży dla towaru-okazji.

HIPERMARKET W20

Data wydania 30.05.2023

New

 • Dodano kontrolę poprawności kodów EAN przy dodawaniu kodów paskowych oraz kodów opakowań zbiorczych.

Bugfixy

 • Poprawiono import danych z kolektora w module reklamacji.
 • Naprawiono problem zdublowanych kodów związanych, które tworzyły się podczas modyfikacji już istniejących kodów.

HIPERMARKET W18

Data wydania 15.05.2023

New

 • Dodano mozliwość konfiguracji polityki zaokrągleń według podziału własnego.

Bugfixy

 • Automat Rewizor – poprawiono export faktur zakupowych oraz dokumentów WZSK.

HIPERMARKET W16

Data wydania 27.04.2023

New

 • Automat Symfonia – wprowadzono dodatkowe opcje konfiguracji dekretacji.
 • Piekarnia – dodano możliwość zakończenia WZ paragonem symulowanym (opcja konfigurowalna).

Bugfixy

 • Piekarnia – naprawiono losowy problem z półproduktami, które występowały w dwóch recepturach, przez co zdarzało sie że nie wykonywała się na nie produkcja.
 • Poprawiono pokazywanie nadmiarowych, skasowanych rekordów najniższych cen z ostatnich 30 dni (omnibus symulowany).
 • Naprawiono problem błędnego wyświetlania kontrahenta w zamówieniu w historii PLU w kartotece.

HIPERMARKET W14

Data wydania 08.04.2023

Changes

 • Export Desmart – dodano nową kolumnę z ceną za 100g produktów z określonych grup. Dodano w analizie sprzedaży kwadransowej obsługę numerów drukarek fiskalnych większych od 2147483647.
 • Export AX -umożliwiono odczytywanie wag towarów w gramach zamiast kilogramów.

Bugfixy

 • Piekarnia – naprawiono problem losowo występujący podczas generowania konwojentki, gdzie uzupełniane były błędne ilości towaru z korekty dokumentu.
 • Piekarnia – Ujednolicono działanie klawisza ‚i’ w zamówieniach stałych, od teraz pokazuje tak jak w zamówieniach jednorazowych zamówienia z daty dostawy.
 • Poprawiono wyświetlanie dużych numerów fiskalnych z drukarek w analizie AZMCNK.
 • Usunięto ramki z Wydruku do inwentaryzacji z kodem, które były problematyczne przy skanowaniu kodów skanerem.
 • Zmieniono kolor podświetlenia zaznaczanych dokumentów (spacja) na jasno niebieski.

HIPERMARKET W12

Data wydania 26.03.2023

Nowość

 • Dodano podświetlanie typu promocji w zamówieniach (opcja konfigurowalna) oraz poprawiono wyświetlanie informacji o obiegu towaru .
 • Piekarnia – Dodano możliwość ustalenia ile maksymalnie towaru wybrakowanego chcemy wyprodukować. Program dopasuje się wtedy do ściąganej ilości surowca.
 • Piekarnia – Dodano możliwość wystawienia konwojentki na ograniczoną ilość towarów wg typów receptur (opcja konfigurowalna).
 • Dla dokumentów PZ w wydrukach płatności i raportów, dajemy możliwość włączenia linii odstępu miedzy kontrahentami. Dodatkowo wyświetlamy NIP.

Bugfixy

 • Naprawiono problem z wyświetlaniem się dokumentu PZ do którego robiliśmy WZZD. Problem występował w szczególnych okolicznościach.
 • Naprawa podsumowania na wydruku korekty VAT zwiększającej podstawę opodatkowania bez zmiany wartości podatku (np. stawka 0%).

HIPERMARKET W10

Data wydania 13.03.2023

Hotfixy

 • Dodano w analizie sprzedaży kwadransowej obsługę numerów drukarek fiskalnych większych od 2147483647.

Nowość

 • Dodano podświetlanie typu promocji w zamówieniach (opcja konfigurowalna) oraz poprawiono wyświetlanie informacji o obiegu towaru.
 • Dodano możliwość zmiany tekstu na wydruku informującym o tym, że dokument jest otwarty (opcja konfigurowalna).
 • Piekarnia – Dodano możliwość przyjęcia zwrotów w procentowo obniżonej cenie (opcja konfigurowalna)

Bugfixy

 • Naprawiono błąd wyświetlania numeru drukarki fiskalnej w monitorze kas.
 • Od teraz paragony techniczne do faktur fiskalnych nie będą się wyświetlały w oknie wyboru paragonu do faktury zapleczowej.

HIPERMARKET W8

Data wydania 01.03.2023

Bugfixy

 • Naprawiono losowo występujący problem z wyświetlaniem stanu towarów na poszczególnych sklepach.
 • Naprawiono problem z kodowaniem na niektórych wydrukach grupowych KPKW.

Nowość

 • Export AX – poprawiono export tak żeby wyszukiwał i wysyłał numer zamówienia PUSH.
 • Piekarnia – Dodano opcję przyjmowania wyrobów gotowych, w cenie przyjęcia równej wartości zużytych surowców wg fifo powiększone o narzut kosztów uwzględniony w działach (opcja konfigurowalna).
 • Piekarnia – Dodano opcję usunięcia opakowań na wydruku Konwojentki (opcja konfigurowalna).
 • Piekarnia – Dodano opcję uzupełniania ‚Braków’ na żądanie w zleceniu produkcji (opcja konfigurowalna).

HIPERMARKET W6

Data wydania 15.02.2023

Hotfixy

 • Naprawa polskich znaków w danych odbiorcy duplikatu faktury fiskalnej.

Nowość

 • Piekarnia – dodano możliwość zlecenia produkcji wg wybranego typu receptury oraz scalania wybranych zleceń do wydruku.
 • Dodano sortowanie metek do wydruku. Sortujemy pierwsze po dziale potem po klasie a na koniec po kategorii (opcja konfigurowalna).

Changes

 • Dodano możliwość eksportowania (F6 w kat. towarowym ) kodów Opakowań Zbiorczych.

HIPERMARKET W4

Data wydania 02.02.2023

Hotfixy

 • Przyśpieszono wysyłanie danych na kolektor.

Nowość

 • Integracja MySales z zamówieniami centralnymi z AX.
 • Automat OPTIMA -Dodano możliwość eksportu marży, Vat i kwoty brutto w sekcji pozycje.

Bugfixy

 • Dostosowanie programu do obsługi długich numerów drukarek fiskalnych.
 • Naprawiono błąd edycji daty ważności kody związanego ctrl +v -> w.
 • AUTOMAT SYMFONIA- Przy braku numeru oraz daty dokumentu korygowanego eksportujemy puste pole od dokumentu i puste pole od daty tej korekty.

HIPERMARKET W2

Data wydania 16.01.2023

Nowość

 • Analizy -> Raport sklepów i klientów – od teraz rozpoznaje czy sklep jest w wersji 4.2 czy 3.2

Bugfixy

 • Poprawki błędów w kodach związanych.
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem się dokumentu PZ do którego robiliśmy WZZD. Problem występował w szczególnych okolicznościach.