Dedykowane systemy informatyczne usprawniające proces zakupów i sprzedaży.

Posiadamy szeroki wachlarz doświadczeń w wykonywaniu rozwiązań ułatwiających firmom wzajemną komunikację na każdym etapie realizowanego procesu.

Platformy do zamówień hurtowych

Platformy do obsługi dostaw międzynarodowych

Dedykowane platformy zakupowe

Platformy aukcyjne

 • Portal internetowy zintegrowany z IFS Applications

  to kompleksowe rozwiązania i pełne wsparcie kluczowych procesów obsługi zamówień składanych do klienta końcowego

 • Platforma B2B do obsługi sprzedaży i zakupów

  usprawnienie procesów poprzez zastąpienie wielu środków komunikacji jednym dedykowanym spójnym rozwiązaniem. Pełen nadzór nad przebiegiem kontaktów handlowych i budżetem, niższe koszty prowadzenia transakcji, standaryzacja procesów

 • Platforma B2B do obsługi zamówień i umów partnerskich

  zarządzanie relacjami pomiędzy podmiotami w zakresie długoterminowych powiązań. Szybsza i bardziej efektywna wymiana informacji, poprawa jakości obsługi, skrócenie cyklu realizacji, możliwość ustalenia preferowanych cen

 • Portal do obsługi dostawców

  zaawansowane rozwiązania logistyczne dla wymagających użytkowników. Znacząco usprawnia udoskonalający proces zarządzania łańcuchem dostaw do Magazynu Centralnego, zarządzanie stanem magazynowym

 • Portal do obsługi przetargów i zapytań ofertowych

  obsługa przetargów i zapytań ofertowych, możliwość wyboru najlepszej oferty

 • Platforma do zamówień metodą KANBAN

  obsługa procesu produkcji według metody KANBAN