HIPERMARKET 3.2.169

HIPERMARKET W28

Data wydania 14.07.2024

Nowości

 • Dodajemy możliwość zablokowania hasłem wstawiania dokumentów. Konfigurujemy typy dokumentów wymagające hasła z centrali.

Poprawki

 • Poprawka w exporcie do Rewizora. Zmiana dotyczy korekt faktur zakupu. W pliku na 7 pozycji  był numer dokumentu korygowanego z datą tego dokumentu. Na tę datę jest przewidziane kolejne pole.

HIPERMARKET W24

Data wydania 16.06.2024

Nowości

 • W zamówieniach z grafika dodano nowe parametry konfiguracyjne związane z promocjami.

Poprawki

 • Poprawiono zmianę hasła w systemie HiperMarket.

HIPERMARKET W22

Data wydania 02.06.2024

Poprawki

 • Poprawiono możliwości definiowania statusów matrycy. W szczególności blokadę do zamówień.

HIPERMARKET W20

Data wydania 27.05.2024

Poprawki

 • Poprawki drobnych błędów.
 • Indywidualne poprawki dla sieci handlowych.

HIPERMARKET W18

Data wydania 10.05.2024

Nowości

 • Dodano możliwość exportu składu towaru do pliku oraz jego wydruku.
 • Dodano możliwość kopiowania towarów zwizualizowanych z promocji centralnych.

Poprawki

 • Naprawiono problem z podpięciem dostawcy ustawionego w danej promocji.

HIPERMARKET W16

Data wydania 23.04.2024

Nowości

 • Dodano import danych z MAG oraz dodano podgląd linku z MAG w zamówieniach. W imporcie towarów z pliku dodano możliwość pominięcia podziałów (opcja konfigurowalna).
 • Możliwość dodawania analityk do bazy SQL w wersji programu bez FIFO (przy rozliczeniu detalicznym).
 • Moduł Karty Stałego Klienta – podczas naliczania punktów za zakupy istnieje możliwość wykluczenia kart klienta z określonym prefixem kodu paskowego.

Poprawki

 • W module Piekarnia poprawiono rozdzielenie kwot netto w fakturach na stawki VAT.
 • Naprawiono zaczytywanie błędnego symbolu w trzeciej pozycji eksportu korekty faktury.

Zmiany

 • Dodano przepisanie Grupy Towarowej zamiast kategorii poziomu 1 w Towarowym (Opcja konfigurowalna). Dodano uwzględnianie priorytetów w kontraktach wymuszających.

HIPERMARKET W14

Data wydania 11.04.2024

Zmiany

 • Optymalizacja wydruku metek.

HIPERMARKET W12

Data wydania 28.03.2024

Nowości

 • Nowe funkcje i metki dedykowane.

HIPERMARKET W10

Data wydania 13.03.2024

Nowości

 • W imporcie towarów z pliku dodano możliwość pominięcia podziałów (opcja konfigurowalna).

Poprawki

 • Naprawiono sporadyczne wyłączania się automatu księgowego przy eksporcie dokumentów przepakowań i przeklasyfikowań.

Zmiany

 • Dodano uwzględnianie priorytetów w kontraktach wymuszających.

HIPERMARKET W8

Data wydania 28.02.2024

Nowości

 • W centralnym oknie podglądu najniższej ceny z ostatnich 30 dni dodano opisy nowych źródeł pochodzenia cen.

HIPERMARKET W6

Data wydania 16.02.2024

Nowości

 • Dodano podświetlanie krajów pochodzenia przy wydruku metek z dokumenty, w momencie gdy inny kraj jest na dokumencie, a inny w bazie danych.
 • Dodano możliwość by kraj pochodzenia na metkach był pobierany z lokalnego składu towaru (Opcja konfigurowalna).

Poprawki

 • Dodano by w automatycznych zamówienia z grafika w magazynie pole okres było inicjowane.
 • Usunięto błędne komunikaty na ekranie podczas tworzenia zamówień z analizy wg algorytmu podstawowego.
 • Naprawiono błędny wydruk ‚lista na kasy’ z katalogu.
 • Dostosowano zapytania o strukturę towaru do starszych wersji silnika bazy danych.

HIPERMARKET W4

Data wydania 1.02.2024

Nowości

 • Moduł do samodzielnego definiowania automatycznych raportów na podstawie dostępnych w Analizerze.
 • Automat ENOVA (Piekarnia) – Faktury FVKP korygują dostawy dla dostawców zewnętrznych, dlatego ich wartości w pliku csv będ.a ujemne, a w kolumnie FK_RA będzie symbol X.
 • Dodano automatyczne generowanie dokumentu na minus towarów niesprzedanych z kodów związanych okazji w określonym terminie  (opcja do konfiguracji).

Poprawki

 • Usunięto błędne wartości detaliczne z raportu obrotu w wersji hurtowej.

HIPERMARKET W2

Data wydania 16.01.2024

Poprawki

 • Naprawiono problem z przeliczaniem Alkoholi i Energetyków w przypadku gdy ten sam towar znajduje się w kilku listach alkoholi.
 • Naprawiono błąd wyboru sklepu w eksporcie do księgowości.
 • Naprawiono błąd złego wysyłania kodów wagowych na kolektor.