Referencje

„Innowacyjne funkcje oprogramowania HiperMarket pozwoliły na poprawienie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów i poprawę konkurencyjności.” Czytaj więcej

„Dzięki owocnej pracy trwającej ponad 6 lat, postrzegamy firmę Net Innovation Software jako godnego zaufania partnera do współpracy” Czytaj więcej

„Wspólną pracę rozpoczęliśmy w 2012 roku i trwa po dzień dzisiejszy. (…) Proces wdrażania systemu HiperMarket, jego późniejsze modyfikacje oraz praca nad licznymi projektami charakteryzowały się odpowiednim przygotowaniem i wysoką jakością.” Czytaj więcej

„(…) firma NET Innovation Software Spółka z o.o. dostarczyła, zainstalowała i wdrożyła w Meble Wójcik Sp. z o.o. w Elblągu portal B2B do obsługi zamówień klienta z połaczeniem do bazy danych systemu IFS. Firma zrealizowała projekt należycie, rzetelnie profesjonalnie …” Czytaj więcej

„Dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu pracowników firmy NET przez 2 lata udało nam się terminowo osiągnąć wszystkie zamierzone cele. Proces wdrażania oprogramowania odznaczył się odpowiednim przygotowaniem, zaangażowaniem pracowników oraz perfekcyjnym wsparciem technicznym.” Czytaj więcej

„Obecnie oprogramowanie HiperMarket obsługuje 225 sklepów oraz centralę zarządczą. (…) Zawsze możemy liczyć na najwyższą jakość obsługi serwisowej. Nasze zgłoszenia realizowane są zawsze terminowo i z należytą starannością.” Czytaj więcej