HIPERMARKET 4.2.21

HIPERMARKET W52

Data wydania 18.01.2024

Change

 • Dodano uprawnienie na wprowadzanie retra w kontrahentach. W zamówieniach w oknie F2->Edycja->zmiana dostawcy dodano kolumnę CENA RETRO dla osób z uprawnieniem. Cena jest wyrażona w groszach i uwzględnieniem retra.

Bugfix

 • Naprawiono NIPy kontrahentów na wydruku okresowym RK.
 • Wydruk RK przez ‚D’, poprawa błędnej ilość dokumentów KP I KW.
 • W wersji hurtowej przywrócono możliwość dodawania towaru niewycenionego do dokumentu PZ.
 • W wersji hurtowej programu poprawiono wyświetlanie ceny zakupu w formatce towaru w katalogu hurtowym.
 • Naprawa automatycznego podsumowania płatności faktur zbiorczych do dokumentów.
 • Naprawa błędnych wartości pojawiających się przy edycji korekty niezwiązanej faktury VAT.
 • Poprawiono analizę sprzedaży kwadransowej na bieżący dzień wg wybranych kas;
 • Poprawiono generowanie przelewów do elixir.

New

 • Dodano zarządzanie partiami towarów i terminami ważności podczas Rozbioru Drobiu.
 • W wersji hurtowej HIPERMARKET dodano nową flagę pozycji dokumentu WZ – wykluczenie pozycji z retra. Dodano pole edycyjne oraz kolumnę.
 • Dodano przepisywanie numeru partii lub serii z przychodu na rozchód zgodnie z działaniem FIFO.

HIPERMARKET W48

Data wydania 07.12.2023

Change

 • Weryfikacja poprawności NIP W GUS nie blokuje zakładania kontrahenta. Do użytkownika należy ostateczna decyzja czy akceptujemy taki NIP. Użyteczne dla NIP spoza UE.
 • W remanencie pomijamy funkcjonalności ukrywania towarów z grupy WYPAD.

Bugfix

 • W zamówieniach naprawiliśmy sposób wysyłki maila przy formacie „XML format G”.
 • Wyłączono szukanie podobnego opisu dokumentu w dokumentach już usuniętych.
 • Naprawiamy drukowanie ściąg na wagi drukowany z sekcji wag.

New

 • Dodano opcję Rozrachunki->f2->Bank->C-rachunki bankowe odbiorcy. Można tu zidefiniować rachunek domyślny, który będzie brany do przelewu.
 • W dokumentach zmian cen dodano wejście do bufora metek, oraz możliwość wydruku metek z dokumentu zmian cen.
 • Dla systemów gdzie sklepy mogą zakładać towary w centrali dodano możliwość wprowadzania nowych towarów z poziomu dokumentu PZ kiedy podanego kodu nie ma w bazie. (opcja wymaga indywidualnych ustaleń i konfiguracji).

HIPERMARKET W46

Data wydania 24.11.2023

New

 • Do list przewozowych podczas wyboru palet do wywozu dodano informację o strefie kompletacji palety.
 • Eksport cdn klasyka dodano do wersji 4.2. Dodatkowo dodaliśmy eksport faktur zakupowych,
 • W konfiguracji dokumentów rozszerzono możliwości definiowania stałych opisów dokumentów (wg klasyfikacji w SQL),
 • Dodaliśmy możliwość realizacji MM na podstawie informacji z KolNeta,
 • Na wybranych formatkach pozycji PZ dodano informację o PLU wagowym,
 • Dla systemów gdzie sklepy mogą zakładać towary w centrali dodano możliwość wprowadzania nowych towarów z poziomu dokumentu PZ kiedy podanego kodu nie ma w bazie. (opcja wymaga indywidualnych ustaleń i konfiguracji),
 • Dodaliśmy opcję automatycznego generowania dokumentu KW (wypłaty) po zrobieniu dokumentu PZZK. Opcja wymaga konfiguracji.
 • Dodanie możliwości wystawiania korekt niezwiązanych faktur zakupowych typów niepowiązanych z dokumentami (np. faktury kosztowe).

Bugfix

 • Poprawiono błąd blokujący wystawienie faktury przy anulowanej korekcie do dokumentu,
 • Raport wg podziału własnego z katalogu towarów działa już na starych wersjach MariaDB,
 • Naprawiono wydruki raportów kasowych w magazynach.

Change

 • W centrali w podglądzie historii sklepu pod ‚p’ w zgrupowanym widoku były pokazywane ceny maksymalny zakupu i sprzedaży z jednego ze sklepów – obecnie pokazujemy ceny średnie. W formatce dodawania towaru zmieniamy nazwy pól na Szt. w warst. i w Szt. w palecie. Poprzednie etykiety miały w treści opakowania zbiorcze, a to pod tą nazwą mamy w systemie inne obiekty, co w efekcie prowadziło do nieporozumień.
 • Rozrachunki: ułatwione wybranie banku w oknie głównym i w płatności bank: kolumna z ilością dni prze i po terminie (+/-), kolumna ze znakiem ‚X’ oznaczająca po terminie, możliwość dodawania zobowiązań i należności z poziomu okna rozrachunków.

HIPERMARKET W44

Data wydania 09.11.2023

Change

 • W remanentach ciągłych dodajemy zabezpieczenie przed otwarciem remanentu kiedy mamy otwarte dokumenty z wybranymi towarami, oraz zabezpieczenie do dokumentów przed realizacją, kiedy jesteśmy w trakcie remanentu ciągłego. Zabezpieczenie można konfiguracyjnie wyłączyć.

Bugfix

 • Dodano szereg poprawek do modułu rozrachunków.
 • Na liście dokumentów w analizie podsumowania zaznaczonych dokumentów pozbyliśmy się między innymi zbędnego wyboru typów.

New

 • Dodano lokalną bazę kierowców i wybór kierowcy do listu przewozowego na Magazynie Opakowań.
 • W zamówieniach centralnych dodano pogląd zamówienia w rozbiciu na sklepy. Można to zrobić z podokna z listą sklepów.
 • W dokumentach w raporcie sumy pozycji zaznaczonych dokumentów dodano kolumnę z kodem paskowym do wszystkich typów dokumentów.
 • Dodanie możliwości dołączenia dokumentów do faktury zakupowej.

HIPERMARKET W42

Data wydania 26.10.2023

Change

Przy konfiguracji z weryfikacją NIP można wprowadzić kontrahenta z pustym NIP po potwierdzeniu ostrzeżenia.

Bugfix

 • Naprawiono import stanów minimalnych, żeby nadpisywał tylko wybrane importowane kolumny. Jeśli chcemy wyzerować pozostałe trzeba je wybrać przy imporcie.
 • Przyspieszono proces realizacji dokumentów.
 • Pozbyliśmy niepotrzebnych informacji w opisie danych podsumowania zaznaczonych dokumentów.

New

 • Do hurtowni HIPERMARKET dodano możliwość wystawiania listów przewozowych związanych z magazynem opakowań.
 • Dodano możliwość wygenerowania PZ z zamówienia zarówno z poziomu zamówienia, jak i przez formatkę PZ (opcja włączana konfiguracyjnie).
 • Domyślna lista remanentów nie zawiera anulowanych. Można je zobaczyć zmieniając filtr pod F5.
 • W remanencie kontrolnym na wybranych towarach dodano możliwość wyboru towarów na podstawie grupy własnej.
 • W katalogu towarów dodano kolumnę ze rozchodem z dziś – pokazuje się łącznie z kolumną stan.
 • Do typów KPKW dodano pole Symbol.

HIPERMARKET W40

Data wydania 11.10.2023

Changes

 • Zmieniono okno wydruku w raportach kasowych. Pod literą D dodano opcję wydruku PDF z możliwością wysłania go na maila. Wcześniejsze warianty dostępne są pod P (Prześlij).
 • Do zamówień centralnych dodano:   zamówienie do wielu dostawców;   kolumny z cenami i symbolami 3 najniższych ofert;  możliwość rozbijania wg wyznaczonego dostawcy na pozycji;  uwzględnianie statusu towaru w sklepach z poprzednią wersją 3.2.
 • Moduł retra kontrahenta rozszerzono o kategorię. Można obecnie zdefiniować retro dla kid-producent, kid-kategoria, kid-kategoria-producent. Podczas definicji retr można pomijać/pozostawiać puste pola producent i kategoria. Można wstawiać ujemne wartości retra, aby wykluczyć odpowiedni asortyment. Sposób obliczania retra: system sumuje wszystkie pasujące do towaru definicje: retro kontrahenta – kid , retro wyznaczone przez producenta, retro wyznaczone przez kategorię, retro wyznaczone przez producenta i kategorię.

Bugfix

 • Naprawiono problem braku wydruków KPKW w katalogu exporty po wydruku do PDF.
 • Naprawiono błąd tworzenia raportu systemowego. Nie działała opcja pomijania kaucji.
 • Zabezpieczono raporty kasowe (moduł kasa) pod kątem niespójności logicznych w bazach danych.

HIPERMARKET W38

Data wydania 28.09.2023

Nowość

 • Dodano opcję automatycznego generowania loginu i hasła podczas zakładania kasjera (hasło pokrywa się z loginem). Przydatne przy logowaniu z użyciem kodu.
 • W dokumencie PWNS na liście pozycji dodano kolumnę z kodem paskowym.
 • Dodano kolejne usprawnienia pozwalające na spięcie PZ z WZZD. Opcja konfigurowalna.
 • Dodano kolumnę z typami rabatów w podglądzie zawartości paragonu.
 • Dodano możliwość skasowania kasjera. Kasjer usuwany jest również z bazy pracowników/użytkowników.  Opcja nie dotyczy ścisłego centralnego sterowania pracownikami.
 • Do raportów specjalnych w towarach (clrl-n) dodano nowy raport wg szybkiej sprzedaży. Oparty jest on na grupie własnej o nazwie Home.

Bugfix

 • Zamówienie do wielu dostawców robimy poprzez rezygnację z wyboru dostawcy w zamówieniu.
 • Podczas zapisu szablonu dokumentu zapewniamy unikalność PLU w szablonie.
 • Naprawa braku opisu grupowań wg klasyfikacji w Analizerze.

HIPERMARKET W36

Data wydania 14.09.2023

Nowość

 • Dodano możliwość wprowadzania na dokument towarów, których kody paskowe zaczynają się gwiazdką.
 • Dodano na liście WZZD możliwość sortowania po opisie.
 • Dodano mechanizm Komisów na bazie dokumentów. (Funkcja wymaga indywidualnej konfiguracji).
 • W dokumentach WZ dostępna jest opcja ‚Rabat na zaznaczone pozycje’.
 • Do dokumentów WZZD dodano możliwość włączenia kontroli ilości zwracanych towarów (Opcja wymaga indywidualnej konfiguracji).
 • W mechanizmie cen OMNIBUS – obniżonych cen towarów uwzględniamy zakupy kartę lojalnościową.
 • Uwzględnianie obniżonych cen pozycji zestawów promocyjnych przy szukaniu cen OMNIBUS.
 • Dodano osobny wydruk dokumentu WZZD dla odbiorcy (opcja podlega indywidualnej konfiguracji)

Bugfix

 • Naprawa wyświetlania NIP z myślnikami w oknie wyboru kontrahenta tworzonej faktury.

HIPERMARKET W34

Data wydania 31.08.2023

Nowość

 • Dodano w towarowym pod Ctrl+N Raport nowych towarów.

Change

 • Do pozycji dokumentów dodano kolorowanie kolumny Cena zakupu (aktywowane przez konfigurację na wygranych typach dokumentów). Zielony – cena spada. Pomarańczowy – cena wzrasta.
 • W uprawnieniach dla modułu Kasa poprawiamy nazwę uprawnienia: 2204 ‚Poprawianie RK’ na ‚Odrealizowanie RK’ – ponieważ taka jest jego funkcja. Uprawnienie 2204 pozwalało na modyfikację KP KW. Dodano nowe uprawnienie: ‚Poprawianie KP KW’ 2213. Wszyscy użytkownicy z uprawnieniem 2204 dostaną uprawnienie 2213.

HIPERMARKET W32

Data wydania 18.08.2023

Nowość

 • Dodano nowy typ dokumentu pozabilansowego Saldo Opakowań Kontrahenta (SOK) do Magazynu Opakowań

Bugfixy

 • Naprawiono wystawianie dokumentów na podstawie faktury proforma.
 • Naprawa obsługi faktur wystawianych do paragonów z drukarek o długim numerze fiskalnym.

Change

 • W zamówieniach będą widoczni kontrahenci oznaczeni tylko Magazyn.
 • Włączono kolorowanie zamówień – opis F1.
 • Dodano możliwość importu danych do dokumentu na podstawie indeksów dostawcy. Należy przełączyć tryb szukania dokumentu na indeksy dostawców Ctrl+J.

HIPERMARKET W30

Data wydania 09.08.2023

Bugfixy

 • Naprawiono błąd wyceny towarów w katalogu CTRL-C przy włączonym buforze cenowym.

Change

 • Dodano możliwość oznaczenia przynależności użytkownika do danej firmy (opcja konfigurowalna). Uzależniono menu główne programu od firmy zalogowanego pracownika.
 • Dodano w rozrachunkach kolumnę ‚X’ , w której pojawia się będzie znacznik, gdy minie termin płatności faktury .

HIPERMARKET W28

Data wydania 21.07.2023

Nowość

 • WMS:
 1. dodanie formatki opakowań do rozliczenia awizo i powiązanie dokumentu PWO z PZ,
 2. dodanie formatki opakowań do dokumentu PZ ( ze strony zaplecza ) na przycisk,
 3. zmiany w wystawianiu opakowań podczas wydania – stworzenie konfiguracji, tworzenie dokumentów opakowań na drugim magazynie, tworzenie pary dokumentów ( dokument wydania na magazynie głównym, dokument opakowań na magazynie opakowań ) plus powiązania między dokumentami,
 4.  w Towarowym pod CTRL-N dodajemy raport „produkty receptur zawierających PLU”. Raport szuka towarów, które są produktami receptur, dla których aktualny towar jest surowcem.

Bugfixy

 • Naprawiono problem z wysyłaniem zamówień na email.
 • Naprawiono błąd w podglądzie zrealizowanych dokumentów w wersji QT.
 • Hurt – naprawa błędu – przepisanie ceny sprzedaży netto z formatki wyceny katalogowej do pozycji dokumentu PZ.
 • W Dokumentach poprawiono komunikaty z błędami wynikłymi z wyboru towaru.
 • Naprawa błędu dla wersji hurtowej – zachowanie ceny ewidencyjnej przy korekcie cenowej PZ.
 • W exporcie F6 do PDF z analizy oprócz komentarza własnego, dołączamy w wydruku informacje o wybranym zakresie.
 • Naprawa eksportu plików CSV z rekordami zawierającymi lewy ukośnik.
 • Dostosowano część analiz do uruchamiania z katalogu towarowego (ctrl-a). Niektóre analizy widoczne na liście były niekompatybilne z tym trybem wyświetlania.
 • W sekcjach wagowych przywrócono możliwość usuwania z sekcji towarów nie rotujących wg ostatnich dni.
 • W katalogu towarowym przywrócono działanie raportów po rozchodzie, rotacji i stanie na podstawie analizy sprzedaży dołączanej przez ctrl-a.

Change

 • Zmodernizowano system odpowiadający za zamykanie dnia.

HIPERMARKET W26

Data wydania 06.07.2023

Nowość

 • Przygotowano nowy typ zamówienia na pieczywo. Dostępny po spersonalizowanej konfiguracji.
 • Zmieniono podgląd receptur z katalogu towarowego. Receptury są automatycznie zawężone do tych, które są związane z aktualnym towarem.
 • Przygotowano nową analizę centralną `Analiza zamówień wg daty wystawienia`.
 • W FIFO dodamo możliwość ustawienia priorytetu kolejności zdejmowania z kolejki. Opcja jest aktywna jedynie dla osób z uprawnieniami.

Bugfixy

 • Naprawiono edycję widełek marży (F3).
 • W promocjach centralnych poprawiono filtry spod F5.

Change

 • Dodano walidację poprawności dokumentów Przeklasyfikowań przed ich realizacją.

HIPERMARKET W24

Data wydania 22.06.2023

Nowość

 • Obsługa wagi Bizerba Q1.
 • Do bazy stanów min i max dodajemy informacje o położeniu towaru (planogram i face).
 • Dodano pole stan bieżący do formatki pozycji w korektach PZ i WZZD w standardowych formatkach.

Bugfixy

 • Poprawiono okno wyboru daty tak aby umożliwiała wybór dat powyżej 2050r.
 • Poprawiono bilansowanie w raporcie nieprzypisanych PZ do FVZ, przy raporcie z kilu lat pojawiał się problem ze skorelowaniem skorygowanych dokumentów.
 • Zablokowano możliwość edycji receptur centralnych w sklepach.
 • W recepturach poprawiono wyszukiwanie prze opcję „F2->Funkcje->szukaj surowców w recepturach”, dostępne są również rozszerzone filtry pod F5.

Change

 • W oknie wyboru dokumentów do faktury do PZ i WZZD domyślnie włączane jest sumowanie zaznaczonych pozycji.

HIPERMARKET W22

Data wydania 08.06.2023

Nowość

 • Dostosowano importu cen z pliku do potrzeb magazynu hurtowego.
 • Dodaliśmy analizę płatności na paragonach, która funkcjonowała w wersjach 3.2.
 • W dokumentach mamy 2 nowe opcje konfiguracji, które pozwalają zablokować zmianę ceny i wartości zakupu w korektach wybranych typów dokumentów.
 • Do okna wyboru pliku dodaliśmy opcję usuń, która usuwa wybrany plik w widocznej listy (nie usuwa fizycznie pliku).
 • W eksporcie faktur zakupowych dodajemy dokumenty magazynowe jako linie pozycji.
 • W dokumentach dodano opcję „tryb szukania towarów” ctrl-J, który pozwala wybrać sposób rozpoznawania wprowadzanego kodu spośród możliwości:
  • wg PLU/kodu/nazwy
  • tryb domyślny tak jak dotychczas
  • wg Indeksu dostawcy
  • wg plu Kasy
  • wg plu Wagi
  • wg kodu Związanego

Bugfixy

 • Poprawiono konwersję polskich znaków podczas importu składu towaru z wersji HIPERMARKET v.3 do wersji 4

Change

 • Można tak skonfigurować faktury, że nawet na FVRR można wybrać dowolną płatność mimo, że ustawowo jedyną właściwą płatnością jest przelewem.
 • Wewnątrz zamówienia, kolumna ostatnia dostawa mruga lub ma zmienione tło jeżeli dostawa była dziś, kolumna Ostatnie zamówienie jest na zielono jeżeli zamówienie jest z dziś (lub wiersz jest w promocji) i na czerwono jeżeli jest z wczoraj.

Hotfix

 • Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu danych rozchodu na dzień dzisiejszy w podglądzie P w towarowym.

HIPERMARKET W20

Data wydania 30.05.2023

Nowość

 • W dokumentach przy wewnętrznym eksporcie i imporcie zachowujemy kontrahenta. Dokument po imporcie jest otwarty, więc można go później zmienić.
 • W sklepach do formatki w Towarach dodano pole z producentem towaru.
 • Dodaliśmy analizę płatności na paragonach, która kiedyś funkcjonowała w wersjach 3.2.
 • W dokumentach dodano opcję „tryb szukania towarów” ctrl-J, który pozwala wybrać sposób rozpoznawania wprowadzanego kodu spośród możliwości: wg PLU/kodu/nazwy; tryb domyślny tak jak dotychczas; wg Indeksu dostawcy; wg plu Kasy; wg plu Wagi; wg kodu Związanego

Bugfixy

 • W automacie do Enova usunięto białe znaki z pól opisowych.
 • W katalogu towarów dodano informację o blokadach do przyjęć i zamówień w kolumnie Blokady i Informacji o towarze, gdy towar nie jest wyceniony.

Change

 • Wewnątrz zamówienia, kolumna ostatnia dostawa mruga lub ma zmienione tło jeżeli dostawa była dziś, kolumna Ostatnie zamówienie jest na zielono jeżeli zamówienie jest z dziś (lub wiersz jest w promocji) i na czerwono jeżeli jest z wczoraj.
 • W centrali w katalogu towarowym zmniejszono domyślny zakres historii towarów dostępny pod P. Dodano możliwość zmiany daty początku przez F5, domyślnie pokazuje dane z 2 miesięcy wstecz.

HIPERMARKET W18

Data wydania 15.05.2023

Remove

 • Usunięto możliwość ręcznego dodawania towarów w zapotrzebowaniach (klawisz insert).

Nowość

 • Dodano możliwość konfiguracji polityki zaokrągleń według podziału własnego.
 • W module zapotrzebowań dodano możliwość filtrowania wierszy wg wzoru raportu.
 • Do receptur dodano opcję filtrowania (F5) po plu surowca.
 • Do systemów po konwersji z wersji 3.2 dodano ograniczenia i ostrzeżenia na zmianę danych z poprzedniego okresu.
 • Przy imporcie dokumentu wewnętrznie mamy możliwość skumulowania tych samych PLU.
 • Do dokumentów dodano nową opcję w konfiguracji pozwalającą na zawężenie Kontrahentów do tych z tym samym NIP co NIP sklepu.
 • W buforze cen dodano opcję wyboru kolumn (klawisz T).
 • W katalogu towarów dodano sortowanie po stanie minimalnym jeśli taka kolumna jest widoczna

Bugfixy

 • W automacie do Enova usunięto białe znaki z pól opisowych.
 • Naprawiono błąd złego obliczania marży przy analizie kwadransów na okres.
 • W dokumentach poprawiono komunikaty z błędami wynikłymi z wyboru towaru.
 • W buforze cen dodano możliwość podglądu FIFO klawisz E.
 • W katalogu towarów dodano informację o blokadach do przyjęć i zamówień w kolumnie Blokady i Informacji o towarze, gdy towar nie jest wyceniony.

Change

 • W oknach wyboru zdjęto ograniczenie ilości wyświetlanych rekordów np w wyborze kontrahentów w dokumentach.
 • W katalogu towarowym szukanie może nie resetować wcześniejszego filtrowania np przez filtrowanie specjalne Ctrl+N (opcja konfigurowalna)
 • Do raportów wpłat-wypłat kasjerów dodano kolumnę z typem wpłaty/wypłaty.

HIPERMARKET W16

Data wydania 27.04.2023

Nowość

 • Zaimplementowany system eksportu cen na EtykietLED firmy S&K Solutions.
 • Dodano serię poprawek związanych z nowymi wysokimi numerami fiskalnymi drukarek
 • W remanentach dodano uproszczoną metodę skanowania towarów zawierających w kodzie ilość. Aktywacja przez konfigurację.
 • Do wydruku PZZK dodajemy dodatkowe informacje o paragonie.

Bugfixy

 • Naprawiono problemy z wysyłaniem na maila z eksportu danych z F6.
 • Analizę AZMCNK przygotowano do obsługi danych pochodzących z kas z drukarkami fiskalnymi z dużym numerem fiskalnym.

HIPERMARKET W14

Data wydania 12.04.2023

Remove

 • W zamówieniach usunięto funkcjonalność zerowania zamówienia.

Nowość

 • Dodano możliwość eksportu dokumentów kpkw do systemu MERIT.
 • Do metek dodano nowe wydruki: „Lista skład-producent” oraz „Lista z kodami kreskowymi”
 • W oknie drukowania metek z dokumentu dodano kolorowanie towarów promocyjnych.

Bugfixy

 • Analizę AZMCNK przygotowano do obsługi danych pochodzących z kas z drukarkami fiskalnymi z dużym numerem fiskalnym.
 • W fakturach naprawiono pobieranie 2 linii nazwy nabywcy.
 • W eksporcie JPK poprawiono uwzględnianie zerowej stawki vat. Problem pojawiał się przy nietypowych konfiguracjach.

HIPERMARKET W12

Data wydania 29.03.2023

Remove

 • Usunięto opcje wydruku zawartosci okna – F9, zamiast tego, pod F6 jest opcja D, która umożliwia stworzenie PDFa i wysłanie na maila.

Nowość

 • Do zamówień dodano opcję konfiguracji powodującą że zamówienia są zawsze na ilość 0; Do zamówień dodano możliwość blokowania dodawania pozycji w zamówieniach zapisanych, oraz z oferty dostawcy.
 • Do wydruku dokumentu zwrotu dodajemy kwotę do zwrotu liczbowo i słownie.
 • Do katalogu towarów w centrali dodano nowe zestawienie F2->Analizy->analiza sprzedaży w poszczególnych sklepach z katalogu towarowego.

Bugfixy

 • Naprawa podsumowania na wydruku korekty VAT zwiększającej podstawę opodatkowania bez zmiany wartości podatku (np. stawka 0%).

Changes

 • Wyłączono weryfikację NIP dla kontrahentów typu komornik i rolnik. Podczas wprowadzania kontrahenta uzupełnia się adres korespondencji na podstawie adresu kontrahenta.
 • W katalogu towarowym zmieniamy zachowanie przy szukaniu towaru po nazwie. Anulujemy poprzednie szukanie poprzez wyszukiwanie pustego tekstu. Również wyjście z katalogu towarowego anuluje zawężenie do szukanej frazy.
 • Po edycji pozycji zamówienia lub dokumentu system automatycznie przechodzi o 1 wiersz w dół.
 • Zmieniono wydruk zestawienia kpkw na nowszy.
 • W eksporcie danych przez F6 zamiast tekstowego podglądu wydruku, generujemy pdf, który możemy wysłać druk na maila.

HIPERMARKET W10

Data wydania 16.03.2023

Nowość

 • Dodajemy w eksporcie do enovy nr dok oryginalnego w eksporcie faktur.
 • Do wydruku dokumentu zwrotu dodajemy kwotę do zwrotu liczbowo i słownie.
 • Dodano F2->Analizy->analiza sprzedaży w poszczególnych sklepach z katalogu towarowego.
 • Dodanie opcji wydruku na drukarce, od razu z Hipermarketu przy wydrukach KPKW w Jasperze.

Bugfixy

 • Dodano kolejny komunikat opisujący przyczynę braku możliwości realizacji dokumentu.
 • W korekcie dokumentu, podczas dodawania nowej pozycji dodaliśmy powiadomienia w wypadku gdy taka sama pozycja towarowa już istnieje na korekcie.
 • Poprawa w raporcie nierozpoznanych pozycji w remanencie, do którego dołączamy informacje o towarach z zerowym spisem.
 • Naprawa błędnej obecności paragonów technicznych do faktur fiskalnych w oknie wyboru paragonu do faktury (zapleczowej).
 • Naprawa pozycjonowania się belki na domyślnej formie zapłaty odbiorcy faktury w oknie wyboru płatności formularza parametrów wystawianej faktury do WZ.

Changes

 • Z podglądu dokumentu zmian cen usunięto część technicznych wpisów. W filtrach (F5) doszły nowe filtry.Poprawiono wydruk graficzny raportu kasowego.W katalogu sklepowym zmieniono kolejność sortowania w kolumnie stan – od największego.
 • W automatycznych dokumentach zwrotów wykonywanych na kasach, zmieniono sposób wyliczania ceny netto na taki sam jaki mamy przy ręcznych dokumentach PZZK.
 • W katalogu towarowym usunięto z menu powielone funkcjonalności.

HIPERMARKET W8

Data wydania 03.03.2023

Nowość

 • W zamówieniach konfiguracyjnie możemy wyłączyć podpowiadanie poprzedniego raportu towarów.
 • W dokumentach podglądzie podsumowania VAT kolumnę Zakup Brutto.
 • Podczas dołączania analizy do katalogu towarowego ctrl+A dodano możliwość wyboru dodawanych kolumn.
 • W remanencie ciągłym możemy automatycznie dodać do specjalnego arkusza wszystkie towary z otwartych dokumentów określonych w konfiguracji jako spisane (otwarte palety).
 • Dodanie do modułu wspomagającego do cen omnibus na centrali wskazywania mediany najniższych cen z ostatnich 30 dni.

Bugfixy

 • Do synchronizacji centrala-sklep ręcznych dodano zmiany w uprawnieniach stanowisk użytkowników.
 • Dodano możliwość zmiany ważności składu towaru lokalnego przed skład centralny (konfiguracja).
 • Przy generowaniu z zapotrzebowań poprawiono wyznaczanie ceny zakupu pozycji zamówienia.
 • W zamówieniach przywrócono pytanie o ponowne przeliczenie zamówienia po edycji nagłówka zamówienia.
 • W oknie dodawania towarów poprawiono zapisywanie układu kolumn przez F8.

Changes

 • W raporcie PZ zgodnych i niezgodnych poprawiono numerację wierszy tak, że każda transakcja jest oddzielnie numerowana.

HIPERMARKET W6

Data wydania 16.02.2023

Nowość

 • W remanentach dodano możliwość kasowania zaznaczonych pozycji z ręcznego arkusza remanentowego. W wersji W6 dodano możliwość kasowania z arkusza z listą. Pozycje są wtedy zerowane i pozostają na kompletnej liście towarów z remanentu.
 • Moduł wspomagający do dyrektywy OMNIBUS na centralę. Dzięki niemu możemy na centrali zobaczyć najniższą cenę z ostatnich 30 dni wszystkich handlowanych towarów. Konfigurowany na zamówienie.

Bugfixy

 • W planogramach usunięto problem z wyświetlaniem większych ilości danych.
 • Poprawiono przerzucanie towaru do sklepowego jeżeli jest wyceniony i uzyskał status obowiązkowy

Changes

 • Poprawiono wydruk graficzny raportu kasowego.W katalogu sklepowym zmieniono kolejność sortowania w kolumnie stan – od największego.

HIPERMARKET W4

Data wydania 03.02.2023

Nowość

 • Po imporcie z kolektora do dokumentu, dodano walidację pozycji oraz wyświetlenie informacji o jej wyniku. ;Walidacja jest identyczna jak przed realizacją dokumentu. Dodano wydruk raportu KPKW grupowany po dacie i typie.
 • W remanentach dodano możliwość kasowania zaznaczonych pozycji z ręcznego arkusza remanentowego.
 • W remanentach mamy możliwość zablokowania dodawania do arkuszy towarów spoza początkowo wybranego zakresu (blokada przez konfigurację).
 • Zbiór zmian do indywidualnych metek różnych rodzajów związany z cenami omnibus.

Bugfixy

 • W pozycjach dokumentów przywrócono możliwość zmiany ceny bezpośrednio w katalogu sklepowym (Zmiana ceny CTRL+C). Opcja konfiguracyjna.
 • W oknie wyboru paragonu naprawiono wyświetlanie wysokich numerów drukarek fiskalnych.
 • Poprawiono możliwość wyboru wcześniejszej daty od wczoraj wstecz przy podglądzie elektronicznej rolki paragonu.
 • W sterowaniu matrycą usprawniono mechanizm usuwania towarów z katalogu sklepowego dla stanów zerowych w przypadku statusów z taką funkcjonalnością.

HIPERMARKET W2

Data wydania 16.01.2023

Nowość

 • Dodano wydruk raportu KPKW grupowany po dacie i typie.
 • Po imporcie z kolektora do dokumentu, dodano walidację pozycji oraz wyświetlenie informacji o jej wyniku. ;Walidacja jest identyczna jak przed realizacją dokumentu.
 • SPAR – wywoływany wsadowo raport sprzedaży z kolumnami Data|NrSklepu|Sprzedaż netto| marża netto| sprzedaż brutto| ILOSC

Bugfixy

 • W oknie listy dokumentów podczas tworzenia faktury zbiorczej do PZ i WZZD, dodano sortowanie po symbolu i wartości.
 • Poprawiono raport PZ nie przypisanych do FV z usuwaniem skorygowanych do Zera.
 • Poprawiono mechanizm zapisu i zaczytania wzorca zaznaczania. (F2 – Wzorzec zaznaczenia np. w wyborze sklepów)

Changes

 • W katalogu sklepowym zmieniono kolejność sortowania w kolumnie stan – od największego.

Remove

 • Usunięto moduł workgropup. Został zastąpiony przez GropuWare.