HIPERMARKET 4.2.22

HIPERMARKET W22

Data wydania 02.06.2024

Zmiany

 • Poprawiono wydruki dokumentów na drukarce fiskalnej: – poprawiono szerokości wydruku, – usunięto powtórzone linie opisu, – uzupełniono dane adresowe sklepu i odbiorcy o kod pocztowy, numer ulicy i domu, – dodano możliwość użycia separatora wbudowanego.

Poprawki

 • Naprawiono konflikty skrótów klawiszowych w menu dokumentów.

Nowości

 • Dodano alternatywny układ okna zamówień centralnych. Wprowadzono nieznaczne poprawki do aktualnego widoku zamówień centralnych.
 • W oknie wyboru pliku dodano pozycjonowanie belki wg wpisanej pierwszej litery nazwy pliku. Rozróżnia wielkość liter.
 • Dodano możliwość usunięcia tabelki vat z wydruków dokumentów dla odbiorcy (np wz) – opcja konfiguracyjna.

HIPERMARKET W20

Data wydania 19.05.2024

Zmiany

 • Na dokumencie zwrotu do dostawcy WZZD dodano do wyboru nowe pozycje korekt przyjęcia PZ.
 • Jeśli wg. matrycy towar jest listowany, to można go zablokować ręcznie do sprzedaży. Nadal automatycznie będą zdejmowane blokady do sprzedaży z towarów obowiązkowych wg. matrycy.
 • W fakturach nastąpiła zmiana mechanizmu ustalania konta zapłaty za fakturę terminową. Usunęliśmy pytanie o aktualizację konta zapłaty. Konto zapisane podczas wystawiania faktury można zmienić jedynie poprzez funkcje edycji faktury z dla osób uprawnionych. Kontem do zapłaty jest to podane w danych dodatkowych kontrahenta. Dzięki temu różni odbiorcy mogą opłacać faktury na różne konta.

Poprawki

 • Naprawa niezgodności wartości faktur do paragonów z rabatem kwotowym.
 • Naprawiono ucinanie tekstu dużych wartości pozycji faktur.
 • Dodano możliwość edycji wartości zakupu brutto na dokumentach PZ i przeliczenia cen itp. na podstawie podanej wartości.

Nowości

 • W dokumentach dodano możliwość założenia raportu na towary które będzie można dodawać do dokumentów. Opcja dostępna w menu na liście dokumentów. Wymaga konfiguracji.
 • W wersji hurtowej, podczas przyjęcia do kompletacji dodano kontrolę terminu ważności.
 • Przy opcji stwórz dokument wewnętrznie dodaliśmy możliwość usunięcia zaimportowanego pliku.
 • W zamówieniach dodano możliwość zarządzania widocznością kolumn F8.

HIPERMARKET W18

Data wydania 09.05.2024

Poprawki

 • Poprawiono marginesy w wydrukach  raportów zgodnych i niezgodnych dostępnych w dokumentach PZ.
 • W Analizerze naprawiono możliwość zagłębiania w szczegółowe dane zgrupowane po kasjerze (dotyczyło analizy anulowań).
 • W buforze metek naprawiono drukowanie wielu kopii tej samej metki.

Nowości

 • Zmodernizowano moduł promocji (Gazetek). Teraz jest możliwość tworzenia gazetek lokalnych na sklepach i midi centralach. Opcja regulowana uprawnieniami (sekcja Różne).

HIPERMARKET W16

Data wydania 09.05.2024

Zmiany

 • Walidacja pozycji pod kątem ujemnej marży na dokumentach przy zamknięciu, jak i komunikaty o ujemnej marży nie będą dotyczyły korekt dokumentów.
 • Poprawiano wydruki dokumentów na drukarce fiskalne. Dodano pełen symbol dokumentu i dodano opis z dokumentu.

Poprawki

 • Przy kasowaniu pliku z podkatalogu plik nie znikał.
 • Na wydruku wydania z rozbioru poprawiono stopkę HDI.
 • Naprawa anulowania korekt faktur zakupowych.

Nowości

 • Dodano nowe uprawnienie zezwalające na zakładanie kontrahenta z NIP jaki jest już w bazie danych. Domyślnie uprawnienie ma każdy przydzielone. Odebrano uprawnienie użytkownikom sieci zlecających zmianę.
 • Do zamówień dodajemy nowy sposób wydruku:  wydruk PDF po kategorii. Jest to wydruk przypominający 14. Wydruk PDF, ale z posortowanymi pozycjami po kategorii. Kolumna Ind. dostawcy jest zamieniona na Kategorie.
 • Dodano raport towarów aktywnych.
 • Dodanie ostrzeżeń o potencjalnym braku unikalności wprowadzanej faktury zakupowej od danego kontrahenta.

Modernizacje

 • Zmodernizowano backend okna wyboru sklepów.
 • Zmieniono backend widoku kontrahentów.
 • Przyspieszono działanie zamówień centralnych.
 • Zmodernizowano backend raportów w katalogu towarów. Zmiana dotyczy konfiguracji i korelacji raportów dostępnych pod ctrl-N i R.

HIPERMARKET W14

Data wydania 10.04.2024

Zmiany

 • W katalogu towarowym do kolumny z nazwą dostawcy dodaliśmy kod dostawcy głównego (kolumnę włączamy przez F -> N.  Oferta).

Poprawki

 • Poprawiono czcionki używane w wydrukach zamówień na obsługujące polskie znaki.
 • Poprawiono błąd pola cena na wydruku dokumentu RWSO.
 • Naprawa błędu drukowania na wybranej drukarce przez D z F6.
 • Naprawiono błąd polegający na kasowaniu kilku opakowań zbiorczych zamiast jednego.
 • Daliśmy możliwość dodania kodu opakowania zbiorczego, który jest identyczny z kodem paskowym tego towaru.
 • Dodano możliwość cofnięcia anulowania korekty faktury.

Nowości

 • Dodano konfigurację, która mimo blokady towaru do sprzedaży, podczas przyjęcia dokumentem przywraca towar do katalogu sklepowego. Konfigurowalne są typy dokumentów. Domyślnie opcja nieaktywna.
 • Dodano nowe uprawnienie zezwalające na zakładanie kontrahenta z NIP, jaki jest już w bazie danych. Domyślnie uprawnienie ma każdy przydzielone. Odebrano uprawnienie użytkownikom sieci zlecających zmianę.
 • Na wydruku zamówienia centralnego z podziałem na poszczególne sklepy dodajemy w linii z numerem sklepu nazwę sklepu.
 • Po zrobieniu PZ z zamówienia, w przypadku rozbieżności ze stanem faktycznym jest możliwość wygenerowania protokołu różnic (opcja konfigurowalna).
 • Dodaliśmy możliwość ograniczenia ceny wyjątek, by nie była wyższa od ustalonej typem ceny w centrali (wymaga konfiguracji).

HIPERMARKET W12

Data wydania 28.03.2024

Zmiany

 • W kontraktach wymuszających kiedy mamy wiele kontraktów na jeden towar, to przyjęcia są możliwe tylko dla kontrahentów z kontraktu najwyższym priorytecie. Wcześniej każdy kontrakt wymuszający umożliwiał przyjęcie towaru niezależnie od priorytetu.
 • Tworząc szablon dokumentu system zapamiętuje nie tylko towary, ale również kolejność pozycji.
 • W centrali umożliwiono edycję indeksu dostawcy. (w Towarowym Ctrl+y -> P lub Enter)
 • Dodajemy opcje kopiowania stanu minimalnego, face i nr planogramu zaznaczonym towarom. Opcja dostępna z menu Asortyment ->  Ustawienie stanu minimalnego na towarze -> kopiuj właściwości. Po wybraniu opcji podajemy kod towaru z którego chcemy skopiować informacje.
 • Podczas tworzenia faktury zakupowej z dokumentu dostawy konieczne jest podanie numeru faktury zakupowej otrzymanej od dostawcy. Wcześniej pole mogło być puste.
 • W Towarowym, dodanie kolumny (f) z producentem oprócz nazwy dodaje również kolumnę z id producenta.
 • Podczas wydruku metek z wyborem kraju pochodzenia dodano podpowiedź ostatnio wybranego.

Poprawki

 • W automacie do Symfonii poprawiamy wczytywanie kodów GTU dla faktur.

Nowości

 • SAM dodano nowe funkcje do dedykowanych metek.
 • W Fakturach można włączyć kontrolę koncesji odbiorcy faktury – opcja domyślnie wyłączona.
 • Retra – drobne poprawki.

HIPERMARKET W10

Data wydania 13.03.2024

Zmiany

 • W rozrachunkach wprowadzono kolejne usprawnienia i poprawki.
 • Po założeniu nowego towaru system może pytać o skopiowanie dostawców z towaru-pierwowzoru – opcja konfiguracyjna. Po założeniu nowego towaru system może automatycznie otwierać okno z edycją dostawców towaru – opcja konfiguracyjna.
 • Zmieniono nagłówek wydruku dokumentów kasowych KPKW.

Poprawki

 • Poprawiono wydruk raportów systemowych.
 • Poprawiono import kodów zbiorczych do dokumentów z pliku lub csv.
 • Naprawa podglądu danych z kopii sklepów na nowych instalacjach.
 • Poprawiono dokładność wyświetlania wartości w saldach.
 • Naprawa i uporządkowanie menu analizy w katalogu towarowym.

Nowości

 • Do konfiguracji kodów związanych dodano nowe możliwości zarządzania przydzielaniem nowych kodów.
 • W Fakturach można włączyć kontrolę koncesji odbiorcy faktury – opcja domyślnie wyłączona.
 • Dodanie opcji konfiguracyjnej faktur odnośnie sposobu rozpoznawania kaucyjności jej pozycji.

HIPERMARKET W8

Data wydania 1.03.2024

Zmiany

Dla wyboru towaru w dokumentach oddzielono raport z katalogu towarowego od katalogu dokumentów

Poprawki

 • Naprawa błędnej wartości podsumowania zamówienia na wydruku „PS z cenami”;
 • Poprawiono aktualizację podsumowań w oknie zamówienia podczas zmian w zamawianych ilościach;
 • Naprawiono wyszukiwanie stanu poprzedniego w wydrukach raportów kasowych (moduł kasa);
 • Zoptymalizowano wysyłanie towarów na kolektory (KOLNET);
 • Naprawa i uporządkowanie menu analizy w katalogu towarowym.;
 • W centralnym oknie podglądu najniższej ceny z ostatnich 30 dni dodanie opisów nowych źródeł pochodzenia cen.;
 • Naprawa nieustawiania się konta zapłaty na PDF z w pełni automatycznie tworzonych faktur terminowych z dokumentów;
 • Poprawka do Faktur zapobiegająca możliwości powtórzenia się numerów faktur z dokumentów podczas ich jednoczesnego wystawiania na kilku stanowiskach;
 • Poprawka obliczania wartości odręczne wprowadzanych korekt niezwiązanych faktur zakupowych jako należność w rozrachunkach.

HIPERMARKET W6

Data wydania 15.02.2024

Zmiany

W katalogu towarów przebudowano szukanie po kodzie związanym.

Nowości

Dodano nowe statusy na zamówieniach do dostawcy na sposób wysyłki: Mail, wyDruk, Edi.

Poprawki

 • Poprawiono obsługę znaków specjalnych podczas wyszukiwania nazw kontrahentów w nagłówku dokumentów;
 • Poprawka błędu uniemożliwiającego wystawienie kolejnej korekty w roku bieżącym, gdy poprzednie były wystawiane w latach ubiegłych.;
 • Naprawa ustalania daty zapłaty faktur sprzedaży wg dokumentów, wystawianej w pełni automatycznie.
 • Wybór kontrahenta w zamówieniach, w przypadku zamówienia z oferty ograniczony jest do kontrahentów przesyłających ofertę, w pozostałych rodzajach ma takie samo ograniczenie jak w dokumentach PZ.

HIPERMARKET W4

Data wydania 2.02.2024

Poprawki

 • W zamówieniach poprawiono wyznaczanie dostawcy w zamówieniu do wielu. Teraz uwzględnia kontrakty wymuszające kontrahenta.
 • Poprawiono działanie walidacji dokumentów produkcji podczas przetwarzania receptur.

Nowości

 • Dodanie możliwości drukowania na FVRR pełnego tekstu oświadczenia o potrąceniach na FPPRS. Włączane opcją 151 konfiguracji typu faktur -domyślnie wyłączone.

Zmiany

 • Poprawki w module rozrachunów.
 • W zamówieniach przed wysłaniem może być uruchamiana funkcja sprawdzająca czy wszystkie pozycje są w ofercie dostawcy (specjalna konfiguracja)

HIPERMARKET W2

Data wydania 18.01.2024

Poprawki

 • Usunięto błąd ze sprzężeniem zwrotów robionych na kasie z zapleczem. Zdarzały się problemy przy pierwszym zwrocie tego typu.
 • W podglądzie dokumentów w historii sprzedaży poprawiono nazwisko w opisie dokumentów zmian cen.
 • W Fakturach doprecyzowano komunikat ostrzegający o nieodroczonej formie płatności za FVRR.

Nowości

 • Do list nagłówków dokumentów dodano kolumnę z informacją o osobie realizującej dokument (dotyczy domyślnych widoków).
 • Dodano nowy moduł kontroli partii produkcyjnych – w zakładzie rozbioru. Moduł wymaga indywidualnej konfiguracji.
 • Dodanie do uniwersalnej analizy dokumentów w Analizerze możliwości ładowania dokumentów pozabilansowych – dostępne na niektórych sieciach.
 • Do stopki faktury do WZ dodano możliwość dodania informacji HDI (Handlowy Dokument Indentyfikacyjny) – wymaga indywidualnej konfiguracji.
 • Dodano nowe funkcje do metek na drukarki typu ZEBRA.