HIPERMARKET 4.2.22

HIPERMARKET W4

Data wydania 2.02.2024

Bugfix

 • W zamówieniach poprawiono wyznaczanie dostawcy w zamówieniu do wielu. Teraz uwzględnia kontrakty wymuszające kontrahenta.
 • Poprawiono działanie walidacji dokumentów produkcji podczas przetwarzania receptur.

New

 • Dodanie możliwości drukowania na FVRR pełnego tekstu oświadczenia o potrąceniach na FPPRS. Włączane opcją 151 konfiguracji typu faktur -domyślnie wyłączone.

Change

 • Poprawki w module rozrachunów.
 • W zamówieniach przed wysłaniem może być uruchamiana funkcja sprawdzająca czy wszystkie pozycje są w ofercie dostawcy (specjalna konfiguracja)

HIPERMARKET W2

Data wydania 18.01.2024

Bugfix

 • Usunięto błąd ze sprzężeniem zwrotów robionych na kasie z zapleczem. Zdarzały się problemy przy pierwszym zwrocie tego typu.
 • W podglądzie dokumentów w historii sprzedaży poprawiono nazwisko w opisie dokumentów zmian cen.
 • W Fakturach doprecyzowano komunikat ostrzegający o nieodroczonej formie płatności za FVRR.

New

 • Do list nagłówków dokumentów dodano kolumnę z informacją o osobie realizującej dokument (dotyczy domyślnych widoków).
 • Dodano nowy moduł kontroli partii produkcyjnych – w zakładzie rozbioru. Moduł wymaga indywidualnej konfiguracji.
 • Dodanie do uniwersalnej analizy dokumentów w Analizerze możliwości ładowania dokumentów pozabilansowych – dostępne na niektórych sieciach.
 • Do stopki faktury do WZ dodano możliwość dodania informacji HDI (Handlowy Dokument Indentyfikacyjny) – wymaga indywidualnej konfiguracji.
 • Dodano nowe funkcje do metek na drukarki typu ZEBRA.