NET Innovation Software Spółka z o.o.

    Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
    KRS: 0000070158, NIP: 5422611697, REGON: 050858149
    Kapitał zakładowy 120 000 zł (w całości opłacony)

    Dział handlowy

    Justyna

    Dyrektor ds. Klientów kluczowych

    Krzysztof

    Dyrektor ds. Handlu

    Adrian

    Dyrektor ds. Obsługi Klientów Korporacyjnych

    Ignacy

    Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju

    Paweł

    Dyrektor ds. Sprzedaży i marketingu

    Kinga

    Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów