NET Innovation Software Spółka z o.o.

    Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
    KRS: 0000070158, NIP: 5422611697, REGON: 050858149
    Kapitał zakładowy 120 000 zł (w całości opłacony)

    Dział handlowy

    Paweł Krygier

    Dyrektor ds. sprzedaży

    Agnieszka Halicka

    Z-ca dyrektora ds. handlu

    Justyna Lipińska

    Dyrektor ds. kluczowych Klientów

    Malwina Szymańska

    Specjalista ds. obsługi klientów kluczowych

    Agnieszka Kozak

    Specjalista ds. obsługi klientów kluczowych

    Krzysztof Czech

    Dyrektor ds. handlu