NET Innovation Software Spółka z o.o.

    Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
    KRS: 0000070158, NIP: 5422611697, REGON: 050858149
    Kapitał zakładowy 120 000 zł (w całości opłacony)

    Dział handlowy

    Paweł

    Dyrektor ds. sprzedaży

    Marta

    Z-ca Dyrektora ds. sprzedaży

    Justyna

    Dyrektor ds. kluczowych Klientów

    Malwina

    Specjalista ds. obsługi klientów kluczowych

    Agnieszka

    Specjalista ds. obsługi klientów kluczowych

    Krzysztof

    Dyrektor ds. handlu