HIPERMARKET 3.2.167

HIPERMARKET W30

Data wydania 03.08.2022

Bugfix

 • Naprawiono problem automatycznych zamówień ‚a jutro’, od teraz generują się tylko raz.

Nowość

 • Dodano źródło pochodzenia zamówienia oraz możliwość ich podejrzenia. Wejście katalogi -> PLU -> P-> D.

HIPERMARKET W26

Data wydania 06.07.2022

Changes

 • Zmieniono sposób wysyłania cen na etykiety LED.
 • WebService wnioski o towar – zmiana kategorii we wnioskach z poziomu 3 na poziom 0.

HIPERMARKET W24

Data wydania 22.06.2022

Nowość

 • Dodano możliwość wygenerowania zamówienia z grafiku z datą na kolejny dzień. Pojawia się nowy przełącznik przy tworzeniu zamówienia „Zamówienie na jutro:[]”.

HIPERMARKET W22

Data wydania 08.06.2022

Bugfix-y

 • Dodano konfigurację pozwalającą na przyjęcie towarów zablokowanych za pomocą kolektora do dokumentu.
 • AUTOMAT SYMFONIA – poprawiono daty okresu w eksporcie dokumentu w sekcji VAT.
 • AUTOMAT REWIZOR – Dodano w exporcie numer dokumentu korygowanego oraz datę wystawienia dokumentu korygowanego w korektach faktur.

Nowość

 • Automat XEMI – dodano znaczniki TypZAkupu i RodzajZakupu w sekcji KwotyVat do dokumentów PZ.

HIPERMARKET W20

Data wydania 25.05.2022

Bugfix-y

 • REWIZOR GT – W automacie oddzielono kod pocztowy od miasta i dodano NIP przy uzupełnianiu danych kontrahenta.

Nowość

 • Dodano możliwość grupowej zmiany w module „Widełki marż”  dla Marża minimalna, Marża maksymalna i Wymuszanie widełek. Z poziomu centrali należy wejść w Zarządzanie cenami -> Widełki marż ->zaznaczyć kilka towarów spacją ->g -> tak.
 • Dodano możliwość wyświetlana raportu alertów z kasy samoobsługowej.

HIPERMARKET W18

Data wydania 11.05.2022

Bugfix-y

 • Poprawiono drukowanie metek towarów zaakceptowanych w Gazetkach WWW oraz naprawiono wyświetlanie informacji o nich w katalogu.
 • Przywrócenie możliwości blokady zmiany ceny zakupu klawiszem C – opcja konfigurowalna.

Nowość

 • Poprawiono wyświetlanie nazwy planogramu w  pozycjach zamówienia, z uwzględnieniem przypisania tego planogramu do sklepu.
 • Rewizor GT – Aktualizacja automatu do obsługi nowszych wersji Rewizora.
 • Dodano obsługę Elektronicznych Etykiet LED.
 • SelfNet – dodano nowy poziom kontroli wagi – pół-kontrolny.

HIPERMARKET W16

Data wydania 04.05.2022

Bugfix-y

 • Poprawiono funkcję zawijania tekstu.

HIPERMARKET W14

Data wydania 19.04.2022

Bugfix-y

 • Poprawiono działanie zamówień do wielu dostawców przy występowaniu kontraktów wymuszających.
 • Naprawiono błąd edycji receptury, który podczas edycji powodował usunięcie starej i stworzenie nowej-pustej.

Changes

 • Modernizacja analizy zmian cen na kasach o nowe grupowania i rodzaje promocji cenowych. Poprawa w czytaniu paragonów związanych z gazetkami.

Nowość

 • W reklamacjach, do listy decyzji klienta dodano opcję Zwrot na przelew.
 • Dodano wyświetlanie typu promocji, przy wyświetlaniu promocji centralnych.

HIPERMARKET W10

Data wydania 16.03.2022

Bugfix-y

 • Naprawiono problem wyświetlania się marży na dzień dzisiejszy w sprzedaży kwadransowej.
 • Naprawiono problem z tworzeniem się dokumentów RWPR podczas rozbioru STAND.
 • Naprawiono problem związany z buforem cen (nieprawidłowe wyświetlanie ceny towaru nie będącego nigdy wcześniej wycenianym i dodanego dokumentem PZ.
 • Przywrócono możliwość ręcznego tworzenia raportów fiskalnych.
 • Export do JPKv7* – naprawiono błąd braku stawki 0% VAT w deklaracji sprzedaży i ewidencji zakupów w pliku.
 • XEMI – Zmiana znaczenia „Daty VAT” z daty wpływu na datę wystawienia w fakturach korygujących w systemie księgowym – Opcja konfiguracyjna
 • Naprawiono sporadycznie występujący błąd wylogowywania z systemu podczas robienia Raportu Obrotu za Okres.

Changes

 • Dodano konfigurowalną możliwość podświetlania nowych dokumentów z importu, by je wyróżnić. Po wejściu w dokument podświetlenie znika.

HIPERMARKET W8

Data wydania 02.03.2022

Bugfix-y

 • Naprawiono problem widoczności stanów towarów na centrali w wersji 3.2.x ze sklepów działających na wersji 4.2.x.
 • Dodanie Stawki VAT 0% do automatu księgowego Mikron.
 • Usprawnienie obsługi  kas niesystemowych firmy Elzab.

Changes

 • Rozbudowano export pozycji dokumentu do pliku o dodatkowe kolumny : „Cena Sprzedazy Netto” oraz „Wartosci Po Plu Do Pliku.
 • W remanencie dołączono grupę @@@WYPAD do domyślnego raportu towarów.

HIPERMARKET W6

Data wydania 16.02.2022

Bugfix-y

 • Poprawiono błąd programu występujący przy tworzeniu zamówienia z kontraktacji.
 • Dodanie stawki VAT 0% do exportu TEMA.
 • Dodanie do automatu KASJOPEJA stawki VAT 0%.
 • Poprawa wyświetlania wartości sprzedaży netto w saldach.

HIPERMARKET W4

Data wydania 01.02.2022

Bugfix-y

 • Poprawiono formatkę edycyjną kontrahentów – wyeliminowano zdublowane pola.
 • Dodano możliwość wybrania bieżącej daty jako daty końcowej w raporcie spec. GTU/PP faktur VAT.

Changes

 • Zoptymalizowano funkcjonowanie Wniosków o towar dla WebSerwis.
 • Drobne poprawki w module ekspozycji (export).

HIPERMARKET W2

Data wydania 19.01.2022

Bugfix-y

 • W niektórych metkach poprawiono problem zawijania wierszy związany ze znakami interpunkcyjnymi w nazwach towarów.
 • Poprawiono problem braku zmiany ceny zakupu na dokumentach automatycznych z produkcji, podczas blokady centralnej ceny sprzedaży.

Changes

 • Dla jednej z sieci dodano obsługę przez WebSerwis „Wniosków o Towar”.