Moduł KaPiRNET to program księgowy dla małych i średnich firm który upraszcza prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podstawowe cechy modułu KaPiRnet:

Rejestr

Współpraca z rejestrem kosztów i rejestrem zakupów programu HiperMarket.

Import

Umożliwia importowanie wszystkich dokumentów zakupowych oraz faktur kosztowych bezpośrednio do księgi PiR.

Księgi

Możliwość wydruku księgi PiR.

Dokumenty

Możliwość „przenumerowania” dokumentów.

Export

Export danych do pliku, możliwość przesłania wiadomością e-mail.