Przygotowana Państwu wycena jest oparta na spójnych, popartych naszym długoletnim doświadczeniem komponentach. Taka struktura oferty pozwala na systematyczny rozwój i udoskonalenie systemu w zgodzie z rozwojem biznesu.

Analiza


 • Struktura

  Aby zaproponować rozwiązania optymalizujące obecne procesy badamy strukturę organizacyjną firmy, obieg informacji pomiędzy użytkownikami, główne jak i pośrednie potrzeby biznesu

 • Wymagania

  Analizujemy wymagania i sugerujemy rozwiązania dostępne w systemie, które dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac programistycznych

 • Dedykowane narzędzia

  Zalecamy skorzystanie z dedykowanych narzędzi dostępnych z puli rozwiązań stworzonych przy tego typu projektach

Wdrożenie


 • Harmonogram

  Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiamy harmonogram prac wdrożeniowych

 • Audyt sprzętu

  Audyt przed wdrożeniem pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych urządzeń. Eliminujemy niespodziewane inwestycje w urządzenia w trakcie prac wdrożeniowych

 • Metodyka wdrożenia

  W trakcie konsultacji rekomendujemy optymalne przeprowadzenie prac wdrożeniowych

Asysta powdrożeniowa


 • Rozwój

  Lwią część opłaty serwisowej przeznaczamy na aktualizacje i nowe wersje oprogramowania. Kładziemy nacisk na dostosowanie do bieżacych potrzeb i trendów rynkowych

 • Helpdesk

  Pracujemy w godzinach pracy twojej firmy. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w godzinach od 7.00 rano do 18.00

 • Telefony alarmowe

  Gwarantujemy gotowość do odbioru pilnych zgłoszeń po godzinie 18.00, w sobotę, niedzielę oraz dni wolne od pracy.

 • Czas reakcji

  Gwarantujemty niezwłoczny w sprawach pilnych czas reakcji a na standardowe zgłoszenia reagujemy w ciągu maksymalnie 120 minut od zgłoszenia

 • Kontrola

  Codziennie sprawdzamy czy dane zostały prawidłowo rozesłane i rozpakowane. Dbamy aby dane do analiz były zawsze aktualne

 • Backup

  Archiwizujemy dane aby zapewnić bezpieczeństwo i szybką reakcję w razie awarii serwera w sklepie

Paweł

Dyrektor ds. Sprzedaży i marketingu

Marta

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży

Justyna

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Malwina

Specjalista ds. obsługi klientów kluczowych

Agnieszka

Specjalista ds. obsługi klientów kluczowych

Krzysztof

Dyrektor ds. Handlu