Przygotowana Państwu wycena jest oparta na spójnych, popartych naszym długoletnim doświadczeniem komponentach. Taka struktura oferty pozwala na systematyczny rozwój i udoskonalenie systemu w zgodzie z rozwojem biznesu.

Analiza


  • Struktura

    Aby zaproponować rozwiązania optymalizujące obecne procesy badamy strukturę organizacyjną firmy, obieg informacji pomiędzy użytkownikami, główne jak i pośrednie potrzeby biznesu

  • Wymagania

    Analizujemy wymagania i sugerujemy rozwiązania dostępne w systemie, które dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac programistycznych

  • Dedykowane narzędzia

    Zalecamy skorzystanie z dedykowanych narzędzi dostępnych z puli rozwiązań stworzonych przy tego typu projektach

Wdrożenie


  • Harmonogram

    Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiamy harmonogram prac wdrożeniowych

  • Audyt sprzętu

    Audyt przed wdrożeniem pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych urządzeń. Eliminujemy niespodziewane inwestycje w urządzenia w trakcie prac wdrożeniowych

  • Metodyka wdrożenia

    W trakcie konsultacji rekomendujemy optymalne przeprowadzenie prac wdrożeniowych

Asysta powdrożeniowa


  • Rozwój

    Lwią część opłaty serwisowej przeznaczamy na aktualizacje i nowe wersje oprogramowania. Kładziemy nacisk na dostosowanie do bieżacych potrzeb i trendów rynkowych

  • Helpdesk

    Pracujemy w godzinach pracy twojej firmy. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w godzinach od 7.00 rano do 18.00

  • Telefony alarmowe

    Gwarantujemy gotowość do odbioru pilnych zgłoszeń po godzinie 18.00, w sobotę, niedzielę oraz dni wolne od pracy.

  • Czas reakcji

    Gwarantujemty niezwłoczny w sprawach pilnych czas reakcji a na standardowe zgłoszenia reagujemy w ciągu maksymalnie 120 minut od zgłoszenia

  • Kontrola

    Codziennie sprawdzamy czy dane zostały prawidłowo rozesłane i rozpakowane. Dbamy aby dane do analiz były zawsze aktualne

  • Backup

    Archiwizujemy dane aby zapewnić bezpieczeństwo i szybką reakcję w razie awarii serwera w sklepie

Skontaktuj się z nami

Justyna

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Krzysztof

Dyrektor ds. Handlu

 

Paweł

Dyrektor ds. Sprzedaży i marketingu

Kinga

Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów

Agnieszka

Z-ca Dyrektora ds. Handlu