Moduł kontroli

Zarządzanie rozbudowaną siecią sprzedaży stanowi niewątpliwe wyzwanie zarówno z prawnego, jak i administracyjnego punktu widzenia. Równie ważna jest jednak kontrola utrzymywania standardów marki przez podległe punkty sprzedaży. Sieci handlowe korzystają z usług niezależnych kontrolerów, którzy odwiedzają sklepy i przeprowadzają kontrole mające na celu sprawdzenie, czy standardy te są przestrzegane. Jak zapewnić szybki przepływ informacji między kontrolerem a centralą? Prezentujemy Państwu moduł kontroli NetOrganizer dzięki któremu mają Państwo wgląd do wyników kontroli natychmiast po jej zakończeniu.

Zacznijmy od ogólnego opisu aplikacji. NetOrganizer można zainstalować i skonfigurować na urządzeniu mobilnym (np. tablet). Wyposażony w nie kontroler udaje się do sklepu w celu przeprowadzenia kontroli. Mogą Państwo dowolnie zdefiniować pytania kontrolne i przypisać je do działów poszczególnych placówek (np. „warzywa”, „alkohol” etc.).

Konfiguracja pytań kontrolnych

Kontroler jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgodnie z Państwa wytycznymi. To od Państwa zależy typ odpowiedzi jakiej musi udzielić (np. Tak/Nie, skala 1-10), konieczność załączenia zdjęć w przypadku odpowiedzi negatywnej, konieczność zamieszczenia wyjaśnień kierownika sklepu etc. Liczba pytań kontrolnych oraz ich grup jest dowolna – konfigurują ją Państwo zgodnie ze swoimi potrzebami.

Kontroler uzupełnia formularz na bieżąco, podczas przeprowadzania kontroli. Po jej zakończeniu wyniki są dostępne dla Państwa od razu po jej zapisaniu. Spójrzmy jak wygląda podsumowanie kontroli:

Podsumowanie i zalecenia pokontrolne

W nagłówku podsumowania widoczne są podstawowe dane takie jak kontrolowana placówka, imię i nazwisko kontrolera oraz data i czas przeprowadzenia kontroli. Poniżej widnieją zalecenia pokontrolne. Są to obszary/działy sklepów, które nie spełniają standardu sieci i wymagają poprawy. Kontroler opisuje problem, ma również możliwość załączenia zdjęć w celu udokumentowania uchybień procedurom. Dzięki temu zarówno sklep jak i centrala otrzymują listę obszarów do poprawy.

Kolejną sekcją są odpowiedzi pozytywne. Zapewniają informację zwrotną w kwestii zachowania standardów sieci i prawidłowej pracy załogi danego sklepu.

Sekcja odpowiedzi pozytywnych

Ostatnią sekcją jest podsumowanie kontroli w którym zliczone są wyniki zarówno dla poszczególnych działów jak i całego sklepu. Jest to cenne źródło informacji, które wylicza procentowe wykonanie zaleceń centrali. Dzięki temu możliwa jest analiza porównawcza placówek należących do sieci oraz podjęcie działań naprawczych w przypadku tych, które osiągnęły wynik poniżej określonego przez Państwa pułapu.

Podsumowanie kontroli

NetOrganizer pozwala na wyszukiwanie pojedynczych kontroli bądź ich grup przy użyciu zestawu filtrów, dając użytkownikowi możliwość dostępu do interesujących go kontroli bez konieczności przeglądania całego katalogu.

Wprowadzenie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej swoich placówek pozwala Państwu czuwać nad ich stanem, a co za tym idzie, doświadczeniem zakupowym klientów. Nie są Państwo uzależnieni od informacji zwrotnej od klienta końcowego w postaci jego skargi na brak etykiet cenowych przy towarach czy niezadowalającym stanem czystości sklepu. Mają Państwo możliwość działania proaktywnego.

Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią w celu szczegółowego przedstawienia wszystkich funkcjonalności Modułu Kontroli NetOrganizer!