HIPERMARKET 3.2.166

HIPERMARKET W52

Data wydania 29.12.2021

Bugfix-y

 • Naprawiono system zmiany nazwy kasowej w przypadku, gdy towar przeceniamy z poziomu katalogu towarowego.
 • W katalogu nabywców poprawiono odświeżanie listy nabywców po dodaniu nowego nabywcy.
 • Poprawiono wyświetlanie marży w sprzedaży kwadransowej dla centrali.

Nowość

 • Dodano możliwość sortowania (klawisz ‚o’) w treści dokumentu zmian cen wg kolejności dodawania pozycji.

Changes

 • Dla jednej z sieci dodano modyfikację zakresu dat w centrali.

HIPERMARKET W48

Data wydania 09.12.2021

Bugfix-y

 • Poprawa czasu i daty wydruku w raportach systemowych.
 • Poprawiono zapytania w codziennych eksportach dla jednego z klientów.

Nowość

 • Dodano nowy poziom kontroli wagi – Tolerancja.
 • Dodano możliwość ukrycia opcji „lista na kasy”, „sciaga z wag na kasy”, „sciaga na wagi”, „export do pliku”, „lista z kodami kreskowymi” i „lista sklad-producent” w menu drukowania metek.

Changes

 • Dla jednej z sieci zmiana importu gramatury i jednostki gramatury w oparciu o wypełnioną kolumnę w pliku importowym (Narzędzia -> Karta towaru)
 • Dla jednej z sieci zmodyfikowano export do Logomate- plik bw_aktionen.csv – wypełniono pole nr 9 – cena zwykła.

HIPERMARKET W46

Data wydania 25.11.2021

Bugfix-y

 • Dodano zaokrąglanie do pełnych sztuk podczas zamawiania nowych towarów ze stanem zerowym do stanu minimalnego. Stan minimalny jeżeli nie jest wprowadzony, może być obliczony przez algorytm, wówczas nie jest w pełnych sztukach.
 • Poprawiono wydruk dokumentów pożytku publicznego gdzie sumuje się ilości kg wg gramatury.

Nowość

 • Rozszerzenie danych eksportowanych automatycznie dla jednej z sieci.

HIPERMARKET W44

Data wydania 10.11.2021

Bugfix-y

 • Dodano możliwość zmiany indeksu dostawcy w centrali z innym_numerem niż zero.
 • Uzupełniono braki na liście uprawnień kasjera.
 • AUCHAN. Zmieniono nagłówek w eksporcie EDI AUCHAN PF. Na końcu linii zamiast 000900 pojawią się spacje. Dodatkowo modyfikacja nazwy pliku. W Nazwie pliku segment od nr. sklepu dostanie dodatkowe 3 cyfry.
 • Poprawiono zmianę nazw towarów okazji za pomocą narzędzia ‚import towarów’.
 • NETIS. Poprawiono dodawanie pozycji istniejącej umowy, w przypadku, gdy wcześniej usunięto z niej inną pozycję.

Changes

 • Dla jednej z sieci zmieniono panel dolny w zamówieniu oraz zmieniono oznaczenia statusu w zamówieniu z D na L.

HIPERMARKET W42

Data wydania 27.10.2021

Hotfix-y

 • W jednej z sieci poprawiono błąd braku możliwości zamknięcia dokumentu WZZD, w przypadku wybrania braku grupy własnej dla towarów
 • W jednej z sieci konfiguracyjne wyłączono pytania o wybór grupy własnej dla towarów do dokumentu.

Changes

 • Zmieniono sposób wysyłania zamówienia emailem. Obecnie zamówienie dodawane jest do załącznika.
 • Na wydruku identyfikatorów kasjerów dodano imię kasjera.

Nowość

 • Dodano możliwość tworzenia ekspozycji w jednej z sieci.
 • W towarowym dodano możliwość ustawiania parametrów towarów ważonych – grupowa zmiana, raport specjalny.  Wsparcie dla SelfNetu.
 • Dla jednej z sieci w promocji centralnej, w pozycjach promocji, dodano flagę esklep – kolumna E. Flagę oznaczamy w formatce edycji pozycji gazetki.
 • Integracja EDI z Forcom w jednej z sieci.

HIPERMARKET W40

Data wydania 15.10.2021

Nowość

 • Dla jednej z sieci dodano raport sprzedaży paragonowej ze sklepów na dany dzień. Włączany konfiguracyjnie.
 • Dla jednej z sieci dodano:
  • możliwość konfiguracji aby kaucja występowała tylko w sprzedaży i dokumentach zwrotu od klienta, nie na pozostałych dokumentach,
  • tylko dla sklepu FIFO nie DETAL, nie Magazyn, zasadnoczo dla TopazAjent.
 • Dla jednej z sieci do zamówień importowanych z systemu SLIM dodano pole sprzedaży.

HIPERMARKET W38

Data wydania 29.09.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający skopiowanie receptury.
 • Dokumenty zwrotu – dla jednej z sieci poprawiono błąd ograniczenia towarów na dokumencie do grupy własnej (gdy był brak towarów w grupie własnej, można było wybierać ze wszystkich). Obecnie nie można wybrać żadnego towaru, gdy jest pusto w przypisanej do danego dokumentu grupie własnej. Pojawia się odpowiedni komunikat o tym informujący.

Nowość

 • Konfigurowalne ograniczenie wyboru towarów na dokumentach na podstawie grup własnych, zostało rozszerzone na inne typy dokumentów.

HIPERMARKET W36

Data wydania 16.09.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono błędną datę wystawienia korekt wtórników faktur uproszczonych – paragonów z NIP.

HIPERMARKET W34

Data wydania 06.09.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono polskie litery na wydruku raportu kasowego.
 • Poprawiono zamówienia, aby kolumny R.KW i procent R.KW obliczały różnicę najtańszej oferty w stosunku do ostatniej ceny zakupu z katalogu sklepowego.
 • We wtórnikach faktur uproszczonych paragonów z NIP uzupełniamy pole „data wprowadzenia”.

Nowość

 • Możliwość konfiguracji modułu zamówień, aby do wyliczania zamówień brał pod uwagę również rozchód towaru dokumentami WZ i MM lub innymi w analizie średniej prostej.
 • Przy eksporcie do systemu księgowego Zeto Lublin dodano rozróżnienie operacji kasowych. Są to operacje KP i KW, podzielone na 19 rodzajów.

HIPERMARKET W32

Data wydania 19.08.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono tworzenie gazetek dla promocji takich jak 6+3.

Changes

 • Zmiana w Raportach Kasjerów – w sumie gotówki nie uwzględniamy pola Inne.

HIPERMARKET W30

Data wydania 05.08.2021

Bugfix-y

 • Uwzględniono blokadę do ręcznego tworzenia dokumentów w ich tworzeniu z zamówienia.
 • Poprawiono ładowanie danych z logomate, aby nadpisywały dane już istniejące.
 • Poprawiono błędy, które mogły się zdarzyć przy wysyłaniu wydruku na maila.
 • Usunięto problem ucinania numeru WMS Qguar na zaimportowanym dokumencie.

Nowość

 • Dodano export daty sprzedaży FV Zakupu do systemu FK Symfonia .
 • Dodano możliwość zerowania ilości w Propozycjach Logomate dla sieci Arhelan.
 • Dodano raport użycia bonów drukowanych przez EKOMAT.
 • Dodanie dodatkowej opcji do zamówień – blokada wysyłania automatycznych zamówień z grafiku w nocy.

HIPERMARKET W28

Data wydania 22.07.2021

Bugfix-y

 • Przy imporcie kodów dostawców uwzględniamy kodowanie pliku, problem dotyczył indeksów alfanumerycznych.
 • Poprawa exportu daty wprowadzenia dla faktur uproszczonych.

Changes

 • Dodano konfiguracyjnie możliwość zablokowania wyboru opisu dokumentu RWSO tylko do elementów z listy.

Nowość

 • Dodano możliwość konfiguracji modułu zamówień, aby do wyliczania zamówień brał pod uwagę również rozchód towaru dokumentami z wybranych dokumentów np. z WZ i MM. Zmiana dotyczy algorytmów: podstawowy, windsor, windsor21.

HIPERMARKET W26

Data wydania 07.07.2021

Bugfix-y

 • W przypadku ustawienia pola ‚godzina wysyłania’ na wartość ‚0:00:00’ system wyświetla informację ‚nie wysyłam’. Poprzednio wyświetlało się ‚nie wysyłaj’ – co trzeba było wykasować i w dalszej kolejności wprowadzić ‚0’ aby móc zakończyć edycję grafiku zamówienia.

Changes

 • Dodanie nowych towarów z krótkim kodem z poziomu sklepu teraz odbywa się z użyciem wniosków rozpatrywanych w centrali.

Nowość

 • Zmiana oznaczeń kolorystycznych w katalogu towarowym/sklepowym i zamówieniach:
  • kolorem żółtym oznaczamy typy promocji – 3|BILLBOARD DUŻY, 4|BILLBOARD MAŁY, 8|HIT CENOWY, 11|BOMBA CENOWA;
  • kolor zielony – pozostałe promocje centralne.
 • Eksport produktów do formatu JSON dla StokrotkaLoyalty.
 • Dodano kolejne exporty do MySQL dla SAM34.
 • Do raportu Ctrl+n -> raport wg towarów z pliku po PLU i kodzie kreskowym dodano pytanie oraz nowy podgląd towarów wraz z kodami opakowań zbiorczych. W raporcie oprócz kodów głównych mamy dodatkowe pozycje z opakowaniami zbiorczymi.
 • Dodano nowe okno z towarami i kodami związanymi do nich – wszystkie towary. Opcjonalnie dodawane w menu głównym Hipermarketu.

HIPERMARKET W24

Data wydania 23.06.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono zamawianie minimalnej ilości dla towarów obowiązkowych/nowych ze stanem zero w zamówieniu z pliku oferty
 • Ukrycie zbędnego pytania o sklepy w parametrach analizy zakupów i sprzedaży WZ i MM w Analizerze.
 • Poprawiono błąd w wydrukach definiowalnych -> w czasie drukowania po wybraniu innej drukarki (Print) ta wybrana drukarka nie była dla bieżącego wydruku wybierana.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający automatyczne generowanie wtórników faktury VAT z kasy. Problemem był związany z ustawianiem odbiorcy.
 • Export FV sprzedaży i FV RR do Enova wysyła datę sprzedaży/dostawy w ostatnim polu linii nagłówka.
 • Poprawiono wydruk raportu”Raport Kasowy Za Okres” w module Utargi Kasjera.

Nowość

 • Dodano raport faktur z uwzględnieniem GTU i płatności. Ścieżka: Faktury -> Faktury uniwersalne -> Katalog -> FV -> F2 -> Raport GTU/PP JPKv7.
 • Dodano w automacie do programu Rewizor możliwość zbiorczego wysyłania poszczególnych typów dokumentów za wybrany okres. Wskazane typy dokumentów kumulowane są do jednego wspólnego nagłówka.
 • Rozszerzenie komunikatu o towarach wysyłanego do Qguara. Generowanie kodu paskowego dla produktów przepakowywanych automatem nocnym na podstawie ich receptur.

HIPERMARKET W22

Data wydania 09.06.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono tworzenie zamówienia z pliku oferty tak, aby wybierało z tej oferty pozycję DEAL-ową, jeśli jest w niej kilka do tego samego towaru.
 • Naprawiono błąd przy zapisie pozycji do Reklamacji (Kontrakty-Protokoły).

Nowość

 • Ustawienie opcji ROZRACHUNKI_DATA_WPLYWU_DZIS, ROZRACHUNKI_DATA_WPLYWU_BLOKADA_MODYFIKACJI i brak uprawnienia na modyfikację daty wpływu powodują, że:
  • podczas wstawania FV Do PZ data wpływu jest zawsze na dziś,
  • podczas modyfikacji FV do pz nie można poprawić daty wpływu.
 • Dodano opcję konfiguracji ROZRACHUNKI_DATA_WPLYWU_BLOKADA_MODYFIKACJI, która uniemożliwia modyfikację raz wprowadzonej daty wpływu, jeżeli nie ma się uprawnienia 2395; OP_DATA_WPLYWU_ROZRACH, działa łącznie z opcją ROZRACHUNKI_DATA_WPLYWU_DZIS=1;
 • Dodano import numerów rejestracyjnych z AX do Hipermarketu.
 • W specjalnych modelach sterowania ceną dodano w katalogu sklepowym możliwość włączenia kolumn Cena sb. maksymalna i Sugerowana cena sb.
 • Dodano możliwość usunięcia metek z przypisanym krajem pochodzenia.

HIPERMARKET W20

Data wydania 31.05.2021

Bugfix-y

 • Poprawa formatki do wprowadzania odsetek karnych.
 • Poprawa algorytmu tak, aby nie proponował do zamówienia towarów zablokowanych do zamówień.
 • Przy ładowaniu faktury do rejestru VAT, uwzględniono zaliczki.
 • Arhelan. Poprawka na wysyłanie reklamacji, w której znajdują się jednocześnie pozycje odrzucone i zaakceptowane.

Nowość

 • Eksport do Symfonii. Dodano możliwość eksportu faktur do paragonów tylko powyżej 450 zł dla dokumentów z NIP.
 • Vendo (sklepy 1 i 5). Zmodyfikowano funkcję exportującą towary do pliku VendoExportTow() aby pomijała je lub dodawała zależnie od statusu matrycy.
 • Dodanie sortowania dokumentów wybieranych do exportu według dat ich wprowadzenia do systemu (głównie faktury zakupowe).
 • Dodanie kolumny data wprowadzenia dokumentu do systemu RVDATSYS.

HIPERMARKET W18

Data wydania 19.05.2021

Bugfix-y

 • Przywrócono odczyt stanów minimalnych i maksymalnych, omyłkowo wyłączony.
 • Poprawione pomijanie 1 pozycji zrzutu z programu KolNet kiedy w nazwie towaru jest nazwa kolumny.

Changes

 • Dodatkowe ustawienia konfiguracyjne exportu do Symfonii.
 • Przy wydruku utargów płatności STRIPE i TPAY są uwzględnione w pozycji inne płatności, w starej wersji utargów kasjerskich.

Nowość

 • W liście zamówień dodano kolumnę TRN (tranzyt) wskazującą czy zamówienie będzie zrealizowane obiegiem TRN czy STOCK.
 • Dodano obsługę funkcji serwisowych nowych kas Novitus Sento Online.
 • Dla kas Neo i Revo nie usuwamy wiodącego zera z kodów paskowych przy wysyłce towaru na kasy.

HIPERMARKET W16

Data wydania 28.04.2021

Bugfix-y

 • Poprawa wydruków (puste miejsca na stronie) w rozrachunkach. Zmiana dotyczy wydruków raportów: Bankowego, Kompensat, Innej formy płatności, Wszystkich form płatności.
 • Przywrócono odczyt stanów minimalnych i maksymalnych, omyłkowo wyłączony.
 • W danych pokazywanych w zamówieniach w magazynie poprawiono uwzględnianie sprzedaży.
 • W dokumencie przychodu z produkcji braków, ilość przyjęta jest zaokrąglana tylko dla nieułamkowej jednostki miary towaru. Dla ułamków produkujemy w ilościach ułamkowych.

Changes

 • Automat Symfonia, zmiany w pliku eksportowym.
 • Dodano daty promocji w pliku exportowym cen sprzedaży do OPTIMIX.

Nowość

 • Analizy -> Raport Dostępności został przygotowany do wykonywania automatem.
 • Dodano import RWKZ z odrzuconych reklamacji Arhelanu

HIPERMARKET W14

Data wydania 14.04.2021

Bugfix-y

 • Pominięcie wartości sprzedaży kaucji na dokumentach Zwrotu od klienta w raporcie sprzedaży w analizy->raporty rozszerzone->wydruki->raport sprzedaży i klientów ->z PZZK.
 • Okno wprowadzania znaków w skład towaru pozwalało na wprowadzane zbyt wielu znaków, które nie mieściły się w bazie danych – poprawiono.
 • Poprawiono wyznaczanie daty dostawy zamówienia na podstawie wyliczonych poprzednio dat dostaw dla poszczególnych pozycji.
 • Naprawiono błąd przerywający wysyłanie danych do zamówień internetowych.
 • Naprawiono błąd przerywający wysyłanie danych do zamówień internetowych.
 • Naprawa błędnego indeksowania danych logistycznych przy przepisywaniu kontraktów na kolejny rok.
 • Podczas edycji wartości zakupu na PZ, wyłączono sprawdzanie widełek marż gdy ceny pochodzą z centrali lub promocji lub ceny wyjątek.
 • Poprawka nie można było edytować pola urCyklZycia w formatce Klasyfikacja Cyklu Życia.
 • Dodano nr konta zapłaty na wydruku pdf faktur vat wysyłanych automatyczne na e-mail.
 • Sprawiono, że zmiana kontrahenta na zaimportowanym dokumencie z EDI automatycznie usuwa na nim status zaimportowanego dokumentu z EDI

Changes

 • Dodano raportowanie wyników importu Składu Towaru z pliku.
 • W katalogu sklepowym po wybraniu raportów specjalnych pasek wyboru będzie ustawiony na ostatnio wybranej pozycji. Wcześniej pasek wyboru był ustawiony na pierwszej pozycji.
 • Dodano daty promocji w pliku exportowym cen sprzedaży do OPTIMIX.

HIPERMARKET W12

Data wydania 31.03.2021

Bugfix-y

 • Poprawa dodawania nowych pozycji do Składu towaru przez import z pliku.
 • Naprawa błędów przy generowaniu plików dla polskich znaków w automacie Enova.
 • Możliwość importu pozycji z zerowymi ilościami do zamówień za pomocą transferu dokumentów.
 • Podczas filtrowania w zarządzaniu matryca poprzez planogramy poprawiono prawidłowo filtrowanie po towarach.
 • W dokumentach dodaliśmy sprawdzanie widełek marży po wprowadzeniu wartości pozycji. Wcześniej program sprawdzał widełki tylko przy edycji cen.

Changes

 • Zmiana statusu automatycznej blokady zamówień została podpięta pod uprawnienie 2459.

HIPERMARKET W10

Data wydania 17.03.2021

Bugfix-y

 • Dla specjalnych konfiguracji, w PZZK jako reklamacji, ujednoliciliśmy listę decyzji dla wszystkich typów reklamacji.
 • Dodano komunikat w grafiku zamówień sygnalizujący konflikty między niektórymi opcjami. „Nie wolno włączać ‚Zamawiaj automatycznie: [v]’ wraz z opcją: ‚Z gazetki: [v]’ lub ‚Z towarów dostarczanych na PZ: [v]'”.
 • Dodano uwzględnianie sterowania statusami matrycy w zamówieniach centralnych.
 • Poprawiono powielone wysyłanie FV do paragonu do AX.
 • Na metkach wędliniarskich przede wszystkim drukujemy kody związane główne. Był problem przy towarach z wieloma kodami, gdzie wszystkie były równie istotne.

Changes

 • Dodano uprawnienie na pomijanie blokady wysyłania automatycznych zamówień – uprawnienie 2460. Poprawiono działanie uprawnienia na pomijanie blokady edycji zamówień automatycznych – uprawnienie 2459.
 • Dla specjalnych konfiguracji, w PZZK jako reklamacji, ujednoliciliśmy listę decyzji dla wszystkich typów reklamacji.

Nowość

 • Dodano nowe pola do składu towaru: SUBSTANCJA SŁODZĄCA, SOK, ROZTWÓR WĘGLANOWO ELEKTROLITOWY, ODCHYLENIE WAGI [kg], ODCHYLENIE WAGI [%]
 • Dodana została kolumna z marżą przy w oknie drukowania metek w dokumentach.
 • W filtrze towarów dodano konfiguracyjne opcje ‚PodlegaMPP’.
 • W exporcie do programu księgowego Symfonia dodano możliwość exportu kontrahenta incydentalnego z ID powiększonym o konfigurowalną wartość w celu uniknięcia kolizji z kontrahentem centralnym.
 • W automacie do symfonii, dodajemy możliwość włączenia wstawiania znacznika typu przelewu w sekcji DOK. Po włączeniu w sekcji DOK na końcu linii będzie wstawione ;G lub ;P (Gotówka lub Przelew).
 • Dla wybranych sieci dodaliśmy nowe cechy towaru związane z ich cyklem życia. Zmiany są konfigurowalne i zastępują stary podział SWW i ABC.

HIPERMARKET W8

Data wydania 03.03.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono zaczytywanie kodu urzędu w automacie JPK_VAT7. Kod urzędu jest zaczytany z konfiguracji automatu.
 • Poprawki do raportu wydruku etykiet przecenowych oraz usunięcie zgłaszanych utrudnień.
 • W towarowym Ctl + t -> zmiana Kodu na lokalny EAN8 generuje poprawny kod dla plu 6 cyfrowego i krótszych.
 • Dodano obsługę kontraktów blokujących w zamówieniach do wielu dostawców.
 • Poprawka błędnej kontroli unikalności zwrotów do paragonu (PZZK) z numerem fiskalnym dłuższym niż osiem znaków.
 • Poprawka uruchomienia uniwersalnych faktur do dokumentów. Parametry wcześniejszej wersji faktur miała wyższy priorytet.

Changes

 • Rozrachunki w centrali SPS pokazują kolumnę Akwizytor z kopii bazy magazynu.
 • Dla specjalnych konfiguracji, w PZZK jako reklamacji, ujednoliciliśmy listę decyzji dla wszystkich typów reklamacji.
 • W podglądzie elektronicznej rolki paragonu wydłużona została kolumna z opisem.
 • Zmiany w automacie FK do Magresa. Poprawa wartości netto i vat dla faktur RR (poprawne kwoty w polach RVNETG2 i RVVATG2). Dodanie dodatkowych pól dla płatnika: RVKODPL, RVFIRMPL, RVNIPPL.

Nowości

 • Nowe pole PodlegaMPP dodane do Składu Towaru. Dodano możliwość edycji tej cechy z poziomu katalogu towarowego.
 • Zmieniamy kolejność realizacji reklamacji w module specjalistycznym. Dodajemy do eksportowanych plików pola: numer partii oraz numer dokumentu wzzd.
 • Dodano możliwość automatycznego otwarcia remanentu na towary z gazetki o specjalnym typie. Możliwość wymaga konfiguracji.
 • Nowy typ anulowania: anulowanie przed zmianą na fakturę albo wz.
 • Utworzono nowy export  do nowszej wersji systemu księgowego Symfonia.
 • Dodanie do automatu Gram danych z raportów dobowych.
 • Dodano automat importujący zamówienia z zewnętrznego systemu do zamówień do zamówień w sklepie. Na podstawie danych z pliku tworzą się zamówienia w zależności od magazynu, daty dostawy, możliwości edycji. Zamówienia narzucone są automatycznie wysyłane.

HIPERMARKET W6

Data wydania 17.02.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono zapytanie aby zamówienia w Auchan zezwalały na zamówienie towarów możliwych do zamówienia w odpowiednie dni tygodnia.
 • W hurtowni przy automatycznym wysyłaniu zamówień dodaliśmy niewielkie opóźnienie by uniknąć nadmiernych punktowych obciążeń systemu.
 • Dokumenty RWLZ powinny już mieć poprawnie uzupełniany domyślny opis dokumentu, niezależnie od numeru sklepu.
 • Poprawka rekalkulacji faktur FVRR do dokumentów zawierających pozycje w innych stawkach VAT niż VAT-obniżony.

Changes

 • W sklepach z katalogu towarowego usuwamy opcje zmiany nowych cech tauryna itp. Cechy te są zmieniane centralnie. W sklepie i tak były nieaktywne.
 • Dodano kolumnę z typem płatności do exportu do księgowości Mlekpol.

Nowości

 • Blokada tworzenia zamówienia do kontrahenta, jeżeli jest na niego zrobiony grafik zamówień z opcją Zam. tylko automatycznie.
 • Dodano możliwość wyboru ‚zwrot na kartę’ przy wyborze decyzji klienta, podczas tworzenia dokumentu PZZK.
 • Drukowanie wartości potrąceń FPPRS na rejestrze VAT faktur RR.
 • Dodanie informacji wymaganych do JPK: GTU i PP (procedurach podatkowych) do eksportu do systemu CDN_OPTIMA.

HIPERMARKET W4

Data wydania 04.02.2021

Changes

 • Dodano blokady wysyłania dla zamówień automatycznych, jak i uprawnienie umożliwiające użytkownikowi omijanie takiej blokady.
 • Analizer – Analiza sprzedaży ze zwrotami. Pokazanie kolumny masa sprzedaży, analogicznie do widocznej kolumny masa zwrotów. Kolumna ta przez pewien okres pokazywała sumaryczną masę, a potem była wyłączona z widoku.

Nowości

 • Usprawnienia w interakcji z systemem AX w zakresie stanów minimalnych oraz przesyłania paragonów.
 • Dodaliśmy konfigurację zakresów kodów związanych przecenowych (okazji i procentowych). Kod główny może w tym wypadku generować się inaczej, np wg kodu kreskowego.

HIPERMARKET W2

Data wydania 22.01.2021

Bugfix-y

 • Podczas zamykania dokumentów przyjęcia na podstawie dokumentu z PROGRAMU KolNet sprawdzane są surowce z receptur a w razie potrzeby przesuwane do katalogu sklepowego, aby pełna receptura mogła się wykonać.
 • Naprawa raportu po GTU w katalogu towarowy, który pokazywał błędnie towary.
 • Naprawa wydruku korekt sprzedażowych faktur zbiorczych – FVHK.
 • Poprawka do FVRR z rozrachunkami. Był problem uzupełnianiem rozrachunków przy wystawianiu FVRR dla dokumentu PZ z korektą.
 • Poprawiono import nagród z AX TOPAZ.
 • Poprawa importu cen z pliku. Zdarzały się konflikty priorytetów z promocjami.

Changes

 • Jeżeli godzina wysyłania = 0 to system nie będzie wysyłał zamówień utworzonych z tego grafika. Wpisanie 0 w polu „godzina wysyłania” powoduje, że wyświetla się napis „nie wysyła”.

Nowości

 • Przy dodawaniu kodów związanych dla towaru edytuje się też domyślną liczę etykiet która zostanie wydrukowana. Dotyczy użytkowników nie posiadających domyślnego uprawnienia.
 • Do remanentu dodano opcję wczytania danych z pliku do arkusza remanentowego. Plik ma zawierać plu i ilość i ma być umieszczony w katalogu exportów. Opcja jest dostępna w menu pod F2. Poprzednia opcja importu z kolektora po kodzie kreskowym działa bez zmian.
 • Eksport faktur uproszczonych do systemu AX.
 • Dodanie informacji wymaganych do JPK: GTU i PP (procedurach podatkowych) do eksportu do systemu CDN_OPTIMA.
 • Wysyłanie dokumentów do systemu CDN_OPTIMA. Dodajemy możliwość wyłączenia wysyłania wybranej kwoty NETTO, BRUTTO, VAT, MARŻA.