HIPERMARKET 3.2.165

HIPERMARKET W52

Data wydania 28.12.2020

Bugfix-y

 • Naprawa podglądu zamówień w historii towaru (klawisz P w towarowym). Po naprawie baz danych czasami kolumna z ilością zamówionych towarów była pusta.
 • Przy grupowym wydruku faktur system nie będzie pytał o odbiorcę faktury dla każdego wydruku.
 • Poprawka do FVRR z rozrachunkami. Był problem uzupełnianiem rozrachunków przy wystawianiu FVRR dla dokumentu PZ z korektą.
 • Zmiana dotyczy exportu do systemu CDN_KLASYKA. Przy braku kontrahenta w katalogu Kontrahenci nie był wstawiany NIP. Dla tego przypadku Nip będzie wstawiany z nagłówka faktury.

Nowości

 • Podatek Cukrowy i Alkoholowy od napojów w centrali. Dodano do towarów nowe cechy związane z podatkiem. Można oznaczyć kategorie towarów by wymusić edycję tych cech przy edycji towaru. W katalogu towarowym dodano raporty pod ctrl-n oraz grupowe zmiany cech ctrl-t. Dodano formatkę edycji cech dodatkowych pod shift-Y. Dodano import z pliku w oknie składu towaru. Dodano nowe cechy do kategorii pozwalające na wymuszenie edycji dodatkowych cech towaru:
  • Gramatura cukru
  • Zawiera kofeinę
  • Zawiera taurynę
  • Zawiera guaranę
  • Podatek cukrowy stały
  • Podatek cukrowy zmienny
  • Podatek alkoholowy

HIPERMARKET W50

Data wydania 17.12.2020

Bugfix-y

 • Poprawki w automacie do symfonii. Rozwiązano problem exportu kontrahenta przy zmiennej kontrahent_z_nabywcy w konfiguracji;
 • Przy tworzeniu raportu zwrotów i pomyłek (pzzk), miesiąc w nagłówku będzie się odnosił do wybranego okresu.
 • Naprawa blokady przyjęć towarów opartej o oferty dostawców. Indeks dostawcy nie jest wymagany.
 • Naprawa wysyłania automatycznych maili z wydrukiem faktury wystawionej wg umowy, które wysyłały się bez załącznika z wydrukiem.
 • Modyfikacja automatu Xemi2. Dla faktur uniwersalnych modyfikujemy pole DataVat. Wstawiamy DataVat zamiast Daty wystawienia.
 • Zmiana dotyczy exportu do systemu CDN_KLASYKA. Przy braku kontrahenta  w katalogu Kontrahenci nie był wstawiany NIP. Dla tego przypadku Nip będzie wstawiany z nagłówka faktury.
 • Zmiany w JPK_V7
  • zgodnie z rozporządzeniem w miesiącach X-XII faktury uproszczone wg paragonu (z NIP) do 450 zł nie wykazuje się faktur w których nie wypełnione jest pole nazwa kontrahenta;
  • dodano opcję wyłączenia eksportu NIP do typu faktur – np. NEWFAKDEF_TYP_1000_WYLACZ_NIP;
  • faktura do paragonu rozpoznawana wg typu faktur nr 1 i 7 oraz wg procedury podatkowej FP;
  • wyłączono odliczanie faktur od paragonów do obliczania podatku należnego;
  • poprawiono obliczanie wartości podatku należnego wg sprzedaży z kas oraz faktur nie oznaczonych jako FP;
  • poprawiono zgodność obliczania podatku należnego <PodatekNalezny> (vat_spr_podatek) z polem <P_38> w części Deklaracyjnej;

Changes

 • Zmiany w eksporcie do systemu księgowego Rewizor. Pozycje(tagi) DOKUMENTYZNACZNIKIJPKVAT i WYMAGALNOSCMPP będą ukryte przy braku dokumentów posiadających GTU i procedury.

Nowości

 • Podczas tworzenia nowego zamówienia, jeżeli towar jest nie wyceniony, do ceny zakupu pobieramy cenę z kontraktu dla kontrahenta, do którego składamy zamówienie.
 • Powstała nowa centralna analiza zamówień składanych w sklepach. Zawiera informację o ilości i szacowanej wartości zamawianego przez sklepy towaru.
 • Dodano analizę zamówień do magazynu w centrali z danymi z LogoMate.

HIPERMARKET W48

Data wydania 30.11.2020

Bugfix-y

 • Został poprawiony eksport danych do CStore, pomijanie sklepu.
 • Został naprawiony błąd przy dodawaniu indeksu dostawcy. Problem dotyczył jedynie dodawania pierwszego indeksu dla towaru.
 • Zostało poprawione porównywanie dokumentów PZ z danymi z kolektora – już nie pomija niektórych pozycji.
 • Zostało naprawione podsumowanie faktur, dotyczy tylko faktur z wyłączonym w konfiguracji przeliczaniem tabelki VAT.
 • Zostało przywrócone drukowanie faktur z poziomu widoku dokumentów.
 • Dodano dane kontrahenta do exportu do systemu_MLEKPOL.
 • Dodano kod pocztowy do exportu nabywców w FK Symfonia.

Changes

 • Modyfikacja wydruku raportu kasowego. Dodano uprawnienie umożliwiające zamykanie utargów pomimo różnicy na określonym polu.
 • W exporcie do DeSmart dodano cudzysłowy w nazwach towaru, kategorii i grupy. Wprowadzono pomijanie daty i ceny przed promocją w przypadku promocji o najniższym priorytecie.
 • Dodano ‚ceny wyjątek’ i kolumnę ‚data ostatniej dostawy’ do export danych z Hipermarket do DeSmart.
 • Dodano kolumnę z kodem kraju pochodzenia w pliku exportowym bazy towarowej do CStore.

Nowości

 • Podczas aktualizacji lub nowej wersji użytkownicy zostaną automatycznie wylogowani z programu. Jest to konieczne ponieważ praca w starej wersji generuje błędy.
 • Dodano możliwość zablokowania odręcznego tworzenia lub edycji wybranego rodzaju faktury (korekta, zaliczka, itp.). Dodano uprawnienia na zignorowanie tej blokady. Zablokowanie możliwości odręcznego tworzenia duplikatów faktur uproszczonych z paragonów z NIP i odręcznego tworzenia w typie faktur fiskalnych.
 • Do exportu do FK Rewizor dodaliśmy informację o GTU i procedurach podatkowych.
 • Dodano dodatkowy plik rejvat (do rejestru STHU z serią H) dla wystawionych faktur sprzedaży do WZ i korekt do nich. Do rejestru rejvat będą zaczytywały się faktury od osób fizycznych.
 • Została stworzona metka na owoce i warzywa wraz z interfacem dedykowany dla MMT.
 • Został stworzony moduł reklamacji dedykowany dla Stokrotka.

HIPERMARKET W46

Data wydania 15.11.2020

Bugfix-y

 • Zmiana nazwy na poziomie kategorii powodowała błąd, a dokładnie ujmując znikał z indeksu edytowany rekord.
 • Dodano możliwość edycji dostępności w oknie edycji indeksów dostawców w katalogu towarowym.
 • W promocjach usunięto błędne ostrzeżenie o występowaniu towaru w późniejszych gazetkach. Alert pojawiał się podczas edycji przyszłych promocji.
 • Poprawka na obsługę raportu paragonów z NIP dla wersji Mysql’a Ver 11.18 Distrib 3.23.58 for pc-linux (i686).
 • W eksporcie JPK_MAG zmieniamy kolejność pól w sekcji oraz naprawiamy błędną datę dla korekt dokumentów magazynowych.
 • Poprawki w metce dla SPAR – poprawnie tekstu o temperaturze.
 • Sprawdzarka elzab rs – poprawiono pomniejsze błędy w synchronizacji danych z bazą.

Nowości

 • W automatycznym imporcie składu towaru z plików MMT dodano możliwość wczytania kraju pochodzenia.
 • Dodano możliwość konfiguracyjnego wyłączenia podpowiedzi wartości GTU przy edycji towaru w katalogu.
 • Zmiany w eksporcie do FK THEMA: dodanie GTU, procedur podatkowych, faktur zakupowych.
 • Dodanie GTU i procedur podatkowych do przesyłu danych do programu księgowego RAKS.
 • Metka na owoce i warzywa wraz z interface dedykowana dla MMT.

HIPERMARKET W44

Changes

Data wydania 01.11.2020

 • Flaga w grafiku zamówień ‚zam tylko automatycznie’ nie pozwala na ręczne użycie grafiku zamówień.

Bugfix-y

 • Naprawa generowania automatu typu TAXER na dokumentach przepakowań.
 • Dokonanie poprawki w zliczaniu ilości paragonów w analizie sprawności kasjera.

Nowości

 • Konfigurowalna blokada możliwości edycji i wysyłania przez operatora zamówień wygenerowanych automatycznie z grafika zamówień.
 • W automatycznym imporcie składu towaru z plików MMT dodano możliwość wczytania kraju pochodzenia.
 • Istnieje możliwość zawężenia listy rodzajów remanentów dostępnych w sieci. Zawężenie realizowane przez serwis.
 • Dodano linię z wektorem GTU na wydrukach faktur usługowych.
 • Automatyczne oznaczanie faktur procedurą TP (transakcje z podmiotami powiązanymi) na podstawie danych szczegółowych kontrahenta jakim jest odbiorca lub płatnik faktury.
 • Uaktualnienie wg Dz.U. z 2019 r. poz. 1411 listy PKWiU, do których należy naliczać potrącenia na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych oraz dodanie do niej CN2020.

HIPERMARKET W42

Data wydania 16.10.2020

Changes

 • Zwiększona możliwość wprowadzania z trzech do czterech cyfr minimalnego terminu przydatności w sklepie i minimalnego terminu przydatności w magazynie.
 • W analizerze poszerzono kolumny id w grupowaniach po drzewie kategorii.

Bugfix-y

 • Poprawiono obsługę menu w katalogu sklepowym w raportach specjalnych według dokumentów dla kontrahentów. Menu wybór działa już poprawnie.
 • Przy zmianie towarów z importu z pliku zachowujemy symbol @ przy towarach okazjach.
 • Automat Xemi2 – dodanie do konfiguracji możliwości wyboru skąd ma być zaciągany dokument WZSK czy z raportu fiskalnego czy z raportu obrotu.

Nowości

 • Dodano nowe pola określające godzinę generowania, wysyłania i uwzględniania towarów w promocji/poza promocją.
 • Dodano sprawdzanie faktur zakupowych czy mają być oznaczone jako FV_MPP. W przypadku kiedy wartość brutto faktury > 15000 i na PZ lub WZZD jest jakikolwiek towar spełniający wymogi Split Payment to faktura jest oznaczana jako FV_MPP. Flaga może być edytowana podczas wprowadzania dokumentu faktury zakupowej.
 • Przy wprowadzaniu dokumentów możemy na życzenie Klienta dodać ograniczenie, które wymusza wybór kontrahenta jedynie przez podanie NIP. W takiej konfiguracji po podaniu NIP lista kontrahentów zawęża się do podanego NIP. Ograniczenie dodajemy na wybrane typy dokumentów.

HIPERMARKET W38

Data wydania 18.09.2020

Changes

 • Blokada możliwości zmiany ceny przy zwrocie do paragonu. Ustawiane konfiguracyjne.

Bugfix-y

 • Dokumenty elektroniczne-poprawka błąd realizacji dokumentu powstałego z EDI przy włączonych protokołach różnic EDI.

Nowości

 • W plikach do QGUARA jest przesyłany indeks dostawcy jako kolejny kod EAN pod warunkiem przynależności do określonej grupy podziału własnego i posiadania indeksu dostawcy z ‚W’ na końcu.
 • W zamówieniach poprzez rezygnację z wyboru kontrahenta może powstać zamówienie do wielu dostawców (Super Kupiec).
 • Możliwość ukrywania towarów zablokowanych do PZ i Zam na liście wyboru w dokumentach.
 • Zmiana dotyczy zmiany szerokości kolumn Marka i Producent w katalogu sklepowym i towarowym. Wchodzimy kd -> Katalogi -> Towarowy -> klikamy F2 -> zakładka Inne -> zmiana szerokości kolumn. Pomoc Netis.
 • W dokumentach zmiany ceny oraz symulacji dodano nowe możliwości filtrowania (klawisz F4). W dokumencie symulacji dodano filtr wyboru konkretnej promocji.
 • Dodanie pól GTU_01-13 i MPP do pliku XML JPK_V7M(K).