HIPERMARKET 3.2.162

Bugfix-y

  • dodanie zezwolenia na przyjęcie dostawy od płatnika jeżeli kontrakt wymuszający jest założony na oddział dostawcy
  • poprawa filtrowania przy sortowaniu po indeksach dynamicznych po dowolnych kolumnach
  • poprawa przypisywania drukarek do użytkowników, dodanie komunikatu o ilości zmian

Nowości

  • modyfikacja analizy remenentu (dodane do wyłączeń dokumentów RWKZ) – zmiana dla EKO
  • nowy raport dla dokumentów WZZD
  • wcześniejsze zamykanie centrali i sklepu – w celu wyłączenia komputerów w sklepie i włączenia za pomocą WakeOnLan
  • nowy wygląd okna podglądu stanu towarów w sklepach
  • uprawnienie na modyfikację faktury wystawionej dziś i w dni poprzednie, przy braku uprawnienia, pytanie o hasło jednorazowe z centrali
  • nowy protokół rozbieżności wystawiany w sklepie i drukowany w centrali zawierający dane sklepu