HIPERMARKET 3.2.152

  • nowy algorytm dla zamówień sklepy Topaz
  • zmiana konfiguracji wag
  • automatyczne obliczanie stanów maksymalnych na podstawie algorytmu dla WSS Wola
  • zmiana Korekty not w fakturach uniwersalnych