HIPERMARKET 3.2.151

ukrywanie nadwyżek i dodatkowe opcje grupowania w raporcie normatywów
automatyczna wycena produktów połączonych w recepturach poprzez oznaczenie w nagłówku receptury: „Przelicz cenę detaliczną”
uprawnienie na zmianę ceny detalicznej w dokumentach rozłączne z uprawnieniami na zmianę ceny w katalogu
możliwość włączenia Bufora cen za pomocą uprawnień dla wybranych użytkowników