HIPERMARKET 3.2.119

W związku z przystosowaniem do nowych stawek VAT 2011, stworzyliśmy od nowa wiele modułów programu. Zmiany polegają na innym wyglądzie wydruków, zmianie wyglądu i sposobu wprowadzania danych

 • Dodana została funkcjonalność umożliwiająca łatwą zmianę VAT na wszystkich produktach z 3%-5%, 7%-8%, 22%-23% na przełomie 2010/2011.
 • Dokonano zmian w centralnym rozliczaniu dostaw do sklepów własnych i franczyzowych.
 • Powstały nowe funkcjonalności w zarządzaniu centralnym, dokumentach, fakturach.

W związku z przystosowaniem do nowych stawek VAT/2011, stworzyliśmy od nowa wiele modułów programu. Zmiany polegają na innym wyglądzie wydruków oraz zmianie wyglądu i sposobu wprowadzania danych:

 • wydruk Raportu Obrotu Zakup/Sprzedaż,
 • wydruk Raportu Obrotu Towarowego,
 • wydruki rejestrów VAT,
 • moduły faktur do paragonów i faktur usługowych,
 • wprowadzanie nagłówka faktury do dokumentu PZ,
 • wprowadzanie raportów fiskalnych.

Zmiany w programie umożliwiające możliwie łatwą zmianę VAT na przełomie lat:

 • system automatycznie zmieni VAT na wszystkich produktach z 3%-5%, 7%-8%, 22%-23%, dział handlowy musi zadbać o wprowadzenie zmian związanych z pozostałymi zmianami. W tym celu utworzone zostały dwie możliwości
  • grupowa zmiana VAT od wybranej daty na PKWiU – Menu-Podział-PKWiU,
  • grupowa zmiana VAT od wybranej daty na poszczególnych towarach,
 • raport specjalny towarów ze wprowadzoną zmianą VAT od daty.

Zmiany w module centralnego zarządzania:

 • w sklepach sterowanych centralnie – możliwe jest lokalne wprowadzanie towarów do bazy centralnej bez potrzeby logowania do centrali,
 • przy centralnym sterowaniu cenami można wyznaczyć główny typ ceny, który będzie kopiowany do pozostałych typów. Zmniejsza to nakład pracy na wprowadzanie danych w przypadkach gdy inne typy cen różnią się nieznacznie od typu głównego.

Zmiany w centralnym rozliczaniu dostaw do sklepów własnych i franczyzowych:

 • kontrahent wystawia jedną fakturę za okres, jest to wystarczające do dostarczania towarów do sklepów,
 • wprowadzanie dokumentów w sklepach,
 • kontrola faktury z dostawami w magazynie rozliczania dostaw,
 • prowadzenie centralnych rozrachunków za dostawy,
 • wydruk dokumentu PZ ze sklepu – bez detalu i pełnego opisu odbiorcy.

Usprawnienia Faktur:

 • informacja że faktura jest zbiorczą – do kilku paragonów,
 • wyróżnianie skorektowanych pozycji w podglądzie faktur,
 • wyszukanie faktury według numerów paragonów do których zostały wystawione,
 • faktury zbiorcze do paragonów z karty stałego klienta.

Usprawnienie remanentu:

 • dodano możliwość włączenia nowego sposobu wyboru towarów do remanentu. Jest on wzorowany na interfejsie wyboru towarów w katalogu towarowym. W celu włączenia tej funkcji prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Usprawnienia dokumentów:

 • kontrola bilansowania wartości pozycji w ramach kategorii, grupy w dokumentach przychodowo-rozchodowych, system pilnuje aby pozycje dokumentu bilansowały się do zera w ramach wybranego podziału,
 • oddzielne uprawnienia na korekty: korygowanie ilosci i korygowanie ceny,
 • nowe okno akceptacji cen detalicznych z dokumentów elektronicznych, umożliwia odrzucenie lub akceptację poszczególnych cen detalicznych, które uległyby zmianie na podstawie zmian cen zakupu,
 • możliwość ograniczonego odstępstwa od cen zakupu zablokowanych przez centralę podczas wprowadzania dokumentów,
 • blokowanie wyboru kontrahenta przy określonych warunkach użytkownika (np. limit zadłużenia).

Usprawnienia zamówień:

 • opcja kopiowania istniejącego zamówienia,
 • opcja wykonania zamówienia na towary dostarczane przez dostawcę w wybranym okresie czasu,
 • podgląd stanów w innych sklepach widoczne w katalogach, analizach i zamówieniach (pod ‚P’).
 • Kliknij aby zobaczyć zmiany

Pozostałe zmiany:

 • opcja zatrzymania zamknięcia dnia,
 • opcja wcześniejszego uruchomienia zamknięcia dnia,
 • centralne promocje umożliwiają zablokowanie ceny zakupu kilka dni przed zablokowaniem ceny sprzedaży,
 • faktura zbiorcza do WZ Anulowana – ma wartości równe 0,
 • umożliwiony wybór kilku podziałów własnych w raporcie w katalogu,
 • generowanie KP/KW z utargów kasjerskich,
 • sortowanie w katalogu po ilości dni ze stanem ZERO oraz zawężanie zakresu tych dni.

Dodano obsługę nowych urządzeń:

 • kas i sprawdzarek cen Novitus,
 • drukarek fiskalnych UPOS.