HIPERMARKET 4.2.18 W44

Changes

 • Usunięto z centrali w towarowym z filtra (f) pozycje B. Stan towaru i V. Stan na dana chwilę, które w centrali nie miały zastosowania.
 • W menu dokumenty jest wpis zmiany cen i VAT, a następnie pokazuje się pod menu z 3 pozycjami. W obecnej wersji nie ma dokumentu zmian cen zakupu, a dokument zmian cen detalicznych i dokument zmiany VAT są puszczone w jeden. Poprawiono wiec nazwę katalogu, zaś menu u klientów zostanie zmieniony ręcznie.
 • Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnach w dokumencie zmiany ceny ( kolumna ID pokazuje jaka zmiana , kolumna nazwisko pokazuje kto fizycznie tego dokonał.
 • Do analizy dynamika sprzedaży na dwóch okresach dodano podsumowania do wszystkich kolumn.

Bugfix-y

 • Na korektach FV GTU pozycji jest ustawiane tylko pozycjom, których dotyczy korekta, a nie wszystkim na podstawie poprzedniego dokumentu transakcji.

Hotfix-y

 • Dodano w zamówieniach możliwość wyszukiwania kontekstowego przy szukaniu towarów.

Nowości

 • Dodanie w analizerze w analizie dokumentów KPKW grupowania po dokumentach KPKW.
 • Automatyczne oznaczanie faktur procedurą TP (transakcje z podmiotami powiązanymi) na podstawie danych szczegółowych kontrahenta jakim jest odbiorca lub płatnik faktury.
 • Dodanie uprawnienia ignorowanie blokad edycji (1608) pozwalającego na zignorowanie ustawionej centralnej blokady edycji faktur VAT wybranych typów.
 • Uaktualnienie wg Dz.U. z 2019 r. poz. 1411 listy PKWiU, do których należy naliczać potrącenia na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych oraz dodanie do niej CN2020.
 • Dodanie opcji generowania unikalnego kodu paskowego EAN13 w centrali graficznej.
 • Dodanie możliwości wprowadzenia (manualnych) korekt zbiorczych VAT.
 • Dodanie możliwości ustawienia numeru grupy towarowo-usługowej (GTU) usługom w katalogu usług, który jest kopiowany na pozycje faktury usługowej i docelowo na JPKv7.