HIPERMARKET 4.2.18 W42

Changes

 • W centrali wybierając Analizy i sprzedaż kwadransową, można wybrać datę dzisiejszą, wcześniej było ograniczenie do wczoraj.
 • Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnach w dokumencie zmiany ceny (kolumna ID pokazuje jaka zmiana, kolumna NAZWISKO pokazuje kto fizycznie tego dokonał).

Bugfix-y

 • Wyłączamy w podsumowaniu dokumentu zmiany ceny linię 8 – Zmiana Ceny/VAT na towarze.
 • Naprawa blokady dodania niewycenionego towaru do dokumentu.
 • Przyśpieszenie działania podglądu ostatniej dostawy w dokumentach.
 • Konfiguracja emaila w wysyłaniu zamówienia podpowiada ostatnio podany email.
 • W sklepie, gdzie ustawiono możliwość dodawania towarów zdalnie, dodaliśmy taką opcję w menu wyboru w katalogu towarowym (klawisz insert).
 • Naprawiliśmy problem z zapisem ilości dni przy terminie płatności w Fakturach z odroczoną formą płatności

Hotfix-y

 • poprawka exportu do FK ZetoLublin

Nowości

 • Przy gazetce hurtowej dodano wybór typu gazetki, podobnie jak w promocjach centralnych.
 • Dodanie znacznika „kontrahent powiązany” w danych dodatkowych kontrahenta (‚D’ – katalogu kontrahentów) szczegóły na pomoc.netis.
 • Przy wydruku metki z chowem/ubój pojawi się formatka do uzupełnienia danych do wydrukowania na metce.
 • Obsługa importu do dokumentu nowego format csv separator dwukropki.