HIPERMARKET 4.2.18 W40

Changes

 • Faktury uproszczone, kiedy mamy numer faktury uproszczonej nadany przez kasę używamy go w fakturze. Gdy kasa nie nadała numeru faktury uproszczonej, to bez zmian, generuje według dotychczasowego wzorca.
 • Zmieniono w katalogu towarowym opis kolumny PKWiU/CN na PKWiU/CN/GTU.
 • PSS Olsztyn i zmiana ceny przez Ctrl+C – nie wymaga obecnie zaznaczania towaru, działa na podświetlonym PLU.
 • Ustandaryzowano podgląd historii stanu i sprzedaży w katalogu towarowym. Niektóre sieci nie miały wglądu historię na sklepach.
 • Uporządkowano reakcje na uprawnienia w module faktur. Usunięto kolidujące uprawnienia.
 • Zmiana dotyczy edycji faktury z jedną formą zapłaty na liście form płatności. Jeśli zmienimy formę płatności w nagłówku, wybrana płatność przepisze się do listy płatności w stopce faktury. Wcześniej wartość w stopce zachowywała wartość oryginalną.

Bugfix-y

 • Poprawka na ładowania na centrali listy PKWiU/CN do MPP.
 • Naprawiono błąd liczenia wartości brutto na korekcie do WZ netto w przypadku istnienia rabatu netto.
 • Dodanie brakującego skryptu migracji dodającego nową opcję konfiguracji faktur kontrolującą, czy drukować wektory GTU i PP sprzedaży.
 • Poprawka w Fakturach przy wyłączonej opcji kontroli unikalności wystawianych paragonów do faktur. Przy dzieleniu rabatu z paragonu pomiędzy faktury stosujemy zasady matematyczne.

Nowości

 • Przy wydruku metki z chowem/ubój pojawi się formatka do uzupełnienia danych do wydrukowania na metce.
 • Obsługa importu do dokumentu nowego format csv separator dwukropki.
 • Dodano nowe funkcje walidacji przy pobieraniu towaru do dokumentu związane z matrycą. Opcja wymaga konfiguracji. Mamy możliwość blokady przyjęć towaru gdy dany towar jest w matrycy w konkretnym statusie np. Delistowany.
 • W katalogu towarowym w raporcie ctrl+N -> z kreatora promocji dodano filtr na zakończone gazetki, oraz datę zakres dat.
 • Dodanie możliwości odręcznego oznaczania faktur VAT procedurami podatkowymi JPK.
 • Możliwość drukowania wektorów GTU i procedur podatkowych sprzedaży na fakturach VAT. Kontrolowane opcją konfiguracji faktur, fabrycznie wyłączoną.