HIPERMARKET 3.2.165 W44

Changes

  • Flaga w grafiku zamówień ‚zam tylko automatycznie’ nie pozwala na ręczne użycie grafiku zamówień.

Bugfix-y

  • Naprawa generowania automatu typu TAXER na dokumentach przepakowań.
  • Poprawka zliczania ilości paragonów w analizie sprawności kasjera.

Nowości

  • Konfigurowalna blokada możliwości edycji i wysyłania przez operatora zamówień wygenerowanych automatycznie z grafika zamówień.
  • W automatycznym imporcie składu towaru z plików MMT dodano możliwość wczytania kraju pochodzenia.
  • Istnieje możliwość zawężenia listy rodzajów remanentów dostępnych w sieci. Zawężenie realizowane przez serwis.
  • Dodano linię z wektorem GTU na wydrukach faktur usługowych.
  • Automatyczne oznaczanie faktur procedurą TP (transakcje z podmiotami powiązanymi) na podstawie danych szczegółowych kontrahenta jakim jest odbiorca lub płatnik faktury.
  • Uaktualnienie wg Dz.U. z 2019 r. poz. 1411 listy PKWiU, do których należy naliczać potrącenia na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych oraz dodanie do niej CN2020.