HIPERMARKET 3.2.126

Stacja benzynowa w graficznym systemie KasNET obsługa sterownika petromis 3010 odczyt stanu dystrybutora z poziomu tworzenia dokumentu wystawianie faktur do paragonów na stanowisku kasowym Stacja benzynowa w graficznym systemie KasNET obsługa sterownika petromis 3010 odczyt stanu dystrybutora z poziomu tworzenia dokumentu wystawianie faktur do paragonów na stanowisku kasowym Właściwości towaru nowe pole tekstowe opisujące towar z możliwością zdefiniowania struktury pola. … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.127

Okienkowa wersja Hipermarket centrala w Qt katalog towarów analizer Moduł planowania planowanie sprzedaży produktów per kasjer podgląd planów miesięcznych połączonych w rok analiza wykonania planu w tabeli przestawnej (pivot table)

HIPERMARKET 3.2.128

Hurt moduł wspólnego przyjęcia dostawy i tworzenia dokumentu wydania do kilku sklepów jednocześnie na kolektorze z programem Kolnet Katalog towarów możliwość zdefiniowania dodatkowych wyświetlanych kolumn z menu raportów specjalnych Gazetki promocyjne przebudowa modułu / ujednolicenie działania gazetek centralnych i lokalnych priorytety gazetek – do tej pory nowsza gazetka miała wyższy priorytet Faktury EU/WDT korekty niezwiązane anulowanie wybranych korekt konfigurowalne automatyczne … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.129

Rozbudowa protokołów rozbieżności, obecnie mogą powstawać protokoły rozbieżności ilościowe i wartościowe pomiędzy : zamówienie – dokument dostawcy – ilość przyjęta przyjęcie PZ – FV zbiorcza dokument dostawy – ilość zliczona protokoły mogą być tworzone na podstawie informacji z kolektora danych, protokoły mogą być tworzone z nowej formatki wprowadzania faktury zakupu, w której można dokładnie porównać przyjęte PZty z dokumentem dostawcy … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.130

Aktualizacja do nowych przepisów data dostawy w fakturze wydruk faktury wydruk zwrotu VAT możliwość stosowania dużych i małych liter w nazwie kasowej możliwość stosowania nazwy długiej jako nazwy kasowej możliwość stosowanie długiej nazwy kasowej (40 znaków)

HIPERMARKET 3.2.131

 EDI w pełni automatyczne przesyłanie różnych typów dokumentów pomiędzy sklepami i hurtowniami Hurt moduł spedycji i obiegu opakowań współdziałający z kilkoma hurtowniami Centrala definicja wielopoziomowej struktury towaru (opakowanie, warstwa, paleta) centralny moduł planowania marży sterowanie źródłem zakupu towarów w sklepach (kontrakty zakupowe) Faktury faktury zaliczkowe KP/KW możliwość automatycznego generowania różnych typów KPKW na podstawie zwrotu od Klienta utargów kasjera

HIPERMARKET 3.2.132

Moduł faktur uniwersalnych możliwość dołączania informacji o dokumentach powiązanych (i ich podglądu) możliwość włączenia dodatkowej wewnętrznej numeracji faktur odwrotne obciążenie (faktura bez VAT i wartości brutto, sprzedaż złomu) Stany maksymalne algorytm podstawowy zamówień nie zamówi więcej podczas przyjęcia PZ i MM system ostrzega o przekroczonej ilości system uniemożliwia zamknięcie dokumentu powodującego przekroczenie ilości dostępny jest system haseł jednorazowych uprawniający do … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.133

Towary: podświetlanie na żółto towarów zablokowanych do zamówienia ale ze stanem w zamówieniu kolumna ze sprzedażą w analizowanym ekranie „mruga” gdy sprzedaż jest zerowa a stan większy od 0 Zamówienia: możliwość ograniczenia zamówień tylko do towarów zawartych na kontraktach, oraz pobierania cen z kontraktów Dokumenty elektroniczne Dokumenty elektroniczne z magazynu automatycznie dodawane są na sklepie (Magazyn i sklep musi działać … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.134

Towary dodatkowe pole w katalogu towarowym „alarm” określający ilość dni do spożycia dla danego produktu. Ilość dni jest drukowana dodatkowo na etykiecie, dzięki czemu pracownicy sklepu w prosty sposób mogą ją skontrolować przy sprawdzaniu terminów ważności. pod klawiszem ‚P’ kolumna PWAZ ze informacją Promocja, Wyjątek, Akceptowany, Zablokowany do Zamówień na każdy dzień Faktury uniwersalne podsumowanie per dokument na wydruku faktury … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.135

Automatyczne dokumenty poprawki w konfiguracji dokumentów nocnych (automatycznych) Towary kontrola możliwości dodawania cen, kodu związanego w zależności czy jest flaga na kategorii, do której należy towar Kontrahenci blokada wyboru kontrahenta własnego sklepu Faktury uniwersalne faktury w walucie obcej Fifo nowa odchyłka KKW/KZT koszt zamknięcia transakcji – do likwidacji końcówek transakcji za dany okres Ceny zaokrąglanie cen funkcja sprawdzająca właściwości PLU … Czytaj więcej