HIPERMARKET 3.2.119

W związku z przystosowaniem do nowych stawek VAT 2011, stworzyliśmy od nowa wiele modułów programu. Zmiany polegają na innym wyglądzie wydruków, zmianie wyglądu i sposobu wprowadzania danych Dodana została funkcjonalność umożliwiająca łatwą zmianę VAT na wszystkich produktach z 3%-5%, 7%-8%, 22%-23% na przełomie 2010/2011. Dokonano zmian w centralnym rozliczaniu dostaw do sklepów własnych i franczyzowych. Powstały nowe funkcjonalności w zarządzaniu … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.120

Katalog towarowy w raporcie dodano możliwość filtrowania towarów po kombinacji blokad do zamówień, przyjęć, itp. raport towarów ze zmienioną marżą na dzień zarządzanie statusami i właściwościami towarów lokalnych z poziomu sklepu ustawianie statusu VAT RR towarom ze stawek innych niż 5% Dokumenty możliwość skonfigurowania formatek wymuszających prawidłowe wprowadzanie  opisów w nagłówkach dokumentów i korekt możliwość dodania nowego towaru z kodem … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.121

Sterowanie cenami nowy typ sterowania cenami – cena sugerowana z widełkami cenowymi. W sklepie podpowiadana jest cena sugerowana, i użytkownik może ją zmienić w zakresie ceny minimalnej i maksymalnej. po uwolnieniu ceny ze sterowania centralnego cena pozostaje bez zmian jeżeli sterowanie trwało dłużej niż określono w parametrze, domyślnie 30 dni Zamówienia w sklepach wielokrotne filtrowanie pozycji zamówienia przez F4 filtrowanie … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.122

Kontrakty import cenników kontrahenta, umożliwia wyfiltrowanie zmienionych cen nowych towarów towarów, które już nie są w ofercie nowy typ kontraktu ‚z korektą PZ’ – powoduje automatyczne wystawienie korekty do PZ w przypadku niezgodności ceny zakupu z kontraktem. możliwość konfiguracji automatycznego importu zmienionych cenników do kontraktów Zamówienia opcja sprawdzania dziennego limitu wartości zamówienia u kontrahenta ostrzeżenia o Świętach występujących przed zamówieniem … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.123

Bufor cenowy w sklepie współpracuje ze sterowaniem centralnym widełkami marży Import z dowolnych plików CSV zapamiętuje konfigurację w kontekście wykonywanej operacji Zamówienia możliwość wysyłania zamówień centralnych do sklepów, i automatyczne wysyłanie ze sklepów do dostawców Remanent – dodatkowe kolumny w raporcie niedoborów i nadwyżek wartość bezwzględna niedoborów/nadwyżek opis miejsca spisywania towaru Grupa:Pole…

HIPERMARKET 3.2.124

KAUCJE oznaczane wg grupy vat (na razie opcjonalnie) raport obrotu i statystyka w dokumentach – kaucje rozbite wg tabelki z marżą i wartością VAT Katalogi obsługa planogramów sortowanie w katalogu sklepowym – wg pozycji przeczytanych z kolektora można wyłączyć raportowanie towarów z pewnych typów sklepów np. nie używanych Dokumenty nowe kolejka FIFO możliwość wykonania korekty ilościowo cenowej Bufor cenowy wszystkie … Czytaj więcej

HIPERMARKET 3.2.125

Bufor propozycji zamówień automatyczny wybór towarów do zamówienia danego dnia i dostawcy na podstawie Grafika Zamówień wyznaczanie dostawcy na podstawie kontraktów i skonfigurowanych dostawców głównych automatyczne obliczanie propozycji zamówień na podstawie wybranego algorytmu pobieranie propozycji zamówień z zewnętrznych systemów Zamówienia wysyłanie i potwierdzanie realizacji zamówień w magazynach własnych ‚ONLINE’ możliwość włączenia kolumny ze stanami z hurtowni podczas tworzenia zamówienia Statusy … Czytaj więcej